Perscontacten, media en training

De afdeling externe communicatie onderhoudt zo nauw mogelijke banden met zowel de nationale als internationale pers. Een manier om contacten met de pers te onderhouden is bijvoorbeeld door het organiseren van persbijeenkomsten door de afdeling. De afdeling onderhoudt een perslijst waarin actuele contactgegevens van relevantie journalisten per onderwerp zijn opgenomen.

Voor een overzicht van alle persberichten en meer informatie: www.utwente.nl/pers/

Op alfabet:
A-Z | ABC | DEF | GHI | JKL | MNO | PQRS | TUV | WXYZ

Op thema: