Studenten

Indien je een bericht naar een studenten wil sturen, dan is het middel dat geschikt is afhankelijk van het onderwerp dat je wilt communiceren de specifieke doelgroep en de impact van het bericht op de doelgroep. De studentenportal is het hoofdkanaal. De overige middelen kunnen extra ingezet worden. Mocht je advies nodig hebben, neem dan contact op met de contactpersoon interne communicatie van jouw eenheid.

Digitale middelen

Studentenportal

Boodschap

Nieuws, aankondigingen van evenementen, etc. mbt:

- Vision2020/ strategie

- Onderwijs gerelateerd

- Gezondheid

- Activiteiten/ evenementen

- Monitors/ enquêtes

- Externe aankondigingen/ verzoeken/ oproepen

- Huishoudelijke mededelingen

Doelgroep

Alle studenten

Info

- Info is voor alle studenten of heel duidelijk aangegeven voor een specifieke groep*

- Info is inhoudelijk interessant voor studenten, maar is niet urgent

- Afzender is UT (eventueel externe partij indien zeer relevant voor studenten)

- Info dient geen commercieel doel

Aanleveren

onlinemedia@utwente.nl

*In de toekomst moet het mogelijk worden dat de studentenportal op individueel niveau de juiste informatie kan aanbieden.

Student News (digitale nieuwsbrief)

Boodschap

De belangrijkste berichten van die maand, mbt:

- Vision2020/ strategie

- Onderwijs gerelateerd

- Gezondheid

- Activiteiten/ evenementen

- Monitors/ enquêtes

Doelgroep

Alle studenten (of een hele grote groep)

Info

Er kunnen maximaal 6 berichten mee in de Student News. Prioritering wordt gedaan door een redactie, bestaande uit o.a. studenten en medewerkers van CES en M&C

- Bestemd voor alle UT-studenten (of hele grote groep)

- Dient geen (extern) commercieel doel

- Belangrijk voor studenten om te weten (onderwijs, gezondheid, UT ontwikkelingen)

- Bericht draagt bij aan profilering UT

Info

Aanlever- en verschijningsdata (intranet)

Aanleveren

student-news@utwente.nl

Interne mailing

Boodschap

Onderwijs gerelateerd op centraal niveau en corporate informatie (crisis, bestuurlijk, uitnodigingen voor academische plechtigheden)

Doelgroep

Alle studenten (of een specifieke doelgroep)

Info

- Info heeft een grote impact op studenten

- Info is zo belangrijk dat geen student dit mag missen (CES-CSA/CvB bepaalt)

- Afzender is CES-CSA of CvB (via S&B of M&C)

- Info is acuut en onvoorzien en kan niet wachten op de Student News

- Info is voor alle studenten of grote specifieke doelgroep

- Richtlijn: niet meer dan 2 per maand versturen

Aanleveren

Via formulier UT all mailing

UT Nieuws (niet in beheer M&C)

Boodschap

- Vision2020/ strategie

- Onderwijs gerelateerd

- Activiteiten/ evenementen

Doelgroep

UT-gemeenschap (studenten en medewerkers)

Aanleveren

info-utnieuws@utwente.nl

Student Union (niet in beheer M&C)

Boodschap

Nieuws, aankondigingen van evenementen, etc. mbt:, activiteiten/ evenementen enquêtes, externe aankondiging/ oproepen,

Doelgroep

Netwerk SU (dit zijn vooral actieve studenten)

Info

Te bepalen door SU

Aanleveren

studentunion@union.utwente.nl

Studieverenigingen

Boodschap

Opleiding specifiek nieuws (Niet vak-gerelateerd (nieuws, evenementen)

Doelgroep

Decentraal: studenten van die opleiding

Info

Te bepalen door studieverenigingen

Aanleveren

Overzicht

Twitter

Boodschap

Aankondiging activiteiten/ evenementen

Doelgroep

Alle volgers, is breder dan alleen studenten (Wereldwijd)

Info

Bericht moet relevant/ interessant zijn voor alle of groot deel volgers (ook veel niet-studenten volgen ons op Twitter. Webprotocol is in ontwikkeling.

Aanleveren

Onlinemedia@utwente.nl

Facebook

Boodschap

UT nieuws en aankondiging activiteiten/ evenementen

Doelgroep

Alle volgers, is breder dan alleen studenten (Wereldwijd)

Info

Bericht moet relevant/ interessant zijn voor alle of groot deel volgers (Facebook heeft wel veel meer studenten, veel minder medewerkers en nog minder een algemeen publiek dan Twitter). Webprotocol in ontwikkeling.

Aanleveren

Onlinemedia@utwente.nl

Opleiding specifieke e-mail

Boodschap

Opleiding gerelateerde informatie

Doelgroep

Decentraal studenten per opleiding, groep of vak

Info

Opleiding gerelateerde informatie, bv wijziging in het curriculum

Aanleveren

Via opleiding

Blackboard

Boodschap

Vakspecifieke informatie (info van docent over vak, onderhoudsmededeling systeem)

Doelgroep

Decentraal: Studenten per opleiding, groep of vak

Info

Uitsluitend vakinhoudelijke informatie of informatie over het systeem Blackboard (bv een update)

Aanleveren

Opleiding (docent)

Onderwijs­mededeling op studentenportal

Boodschap

Vak- of opleiding gerelateerd

Doelgroep

Decentraal: studenten per opleiding

Info

 

Aanleveren

BOZ van de opleiding

Opleidings­websites

Boodschap

 

Doelgroep

Decentraal: studenten (en medewerkers) van die opleiding

Info

 

Aanleveren

Via opleiding

 

Communicatie in gebouw

Beeldschermen in gebouwen (narrow casting)

Boodschap

Huishoudelijke mededelingen en aankondigingen evenementen

Doelgroep

Bezoekers per gebouw op UT

Info

Per gebouw verschillend.

Check bij de communicatiemedewerker van die faculteit of de FB Servicedesk van dat gebouw

Aanleveren

Verschilt per gebouw

Posters

Boodschap

Aankondiging activiteiten/ evenementen

Doelgroep

UT-breed of per gebouw

Info

Posters mogen alleen op daarvoor bestemde plekken worden opgehangen (check de FB Servicedesk voor de regels per gebouw)

Aanleveren

Opmaak poster via: traffic@utwente.nl

 

Communicatie op campus

Ledscherm

Boodschap

Aankondiging van UT brede evenementen op Campusterrein. Corporate uitingen (o.a. academische plechtigheden) gaan altijd voor in de planning.

Info

Bekijk de locatie op de plattegrond. Aangeduid met de letter C. Klik op de letteraanduiding voor de foto.

Aanleveren

Via orderformulier Traffic.

Banners

Boodschap

Corporate uitingen/ aankondigingen: (OAJ, AAJ, DIES) en aankondiging van een symposium van een instituut

Doelgroep

UT-gemeenschap (Campus bezoekers)

Info

In de eerste plaats voor corporate uitingen. De academische plechtigheden gaan altijd voor.

Aanleveren

traffic@utwente.nl

Hard-copy

Informatiepakket Kick-In

Boodschap

Onderwijs gerelateerd en activiteiten/ evenementen

Doelgroep

Eerstejaars studenten

Info

Moet interessant zijn voor eerstejaars studenten (Kick In bepaalt)

Aanleveren

info@kick-in.nl