Marketing & werving

Deze pagina geeft een overzicht van de marketingmiddelen- en activiteiten voor BSc en MSc, TGS, PLD en ITC. De integrale communicatie- en marketingstrategie is gericht op de doelen:

1.

Vergroten zichtbaarheid en naamsbekendheid met een duidelijk profiel

2.

Grotere aantrekkingskracht op relevante doelgroepen

3.

Opbouwen relatie en versterken van de binding met doelgroepen

Informatie voor studentvoorlichters
Studentzaken M&C

Op alfabet:
A-Z | ABC | DEF | GHI | JKL | MNO | PQRS | TUV | WXYZ

Op thema: