Interne communicatie

Interne communicatie gaat over de wisselwerking tussen medewerkers, leidinggevenden en studenten van de Universiteit Twente. Goede interne communicatie draagt bij aan het functioneren van de UT als organisatie en het realiseren van strategische ambities. M&C ondersteunt deze wisselwerking op de volgende manieren:

·

ondersteunen en adviseren bij het intern communiceren in het algemeen en bij projecten;

·

ondersteunen en adviseren van leidinggevenden bij verandertrajecten (meedenken over doelen, strategie, participatie, boodschap, ontwikkelen van tools, training en coaching);

·

opzetten en faciliteren van de formele communicatiestructuur (bijv. intranet, nieuwsbrieven, rapportages, netwerken en processen);

·

formuleren van het interne communicatiebeleid (doelen, prioriteit, voorwaarden);

·

oppikken, doorgeleiden van signalen en monitoren van het effect van de communicatie.


Op alfabet:
A-Z | ABC | DEF | GHI | JKL | MNO | PQRS | TUV | WXYZ

Op thema: