Concept TOUCH

Film over het concept van de campagne ‘Touch’

‘Touch’ geeft het profiel High Tech Human Touch een extra dimensie die op een veelzijdige manier in te vullen is. Veel ruimte voor profilering van onderwijs, onderzoek,  ondernemerschap en de onderlinge verbinding hiervan. Persoonlijk door de beleving van studenten en medewerkers die hun passie, drive, kortom hun ‘Touch’ laten zien. In 2013 heeft de focus gelegen op het invullen van het concept ‘Touch’ met rolmodellen, filmmateriaal, het vullen van www.utwente.nl/touch met een set basismaterialen, het maken van ‘Touch’ tot een elementair en logisch deel van de wervingsboodschap van de UT.

In 2014 slaan we de weg in naar een bredere focus. Tot dusverre is de inzet van ‘Touch’ doorontwikkeld voor wervingsdoeleinden en is heeft een sterke media-oriëntatie gehad. We gaan richting het (nog) centraler stellen van het verhaal (content marketing) en kiezen een richting waarin via een sterkere inhoudelijke boodschap op kwalitatieve wijze verder gewerkt wordt aan onze wervingsinzet. Dit betekent ook een bredere uitrol van het concept ‘Touch’ met meer betrokkenheid vanuit de eigen organisatie (UT-breed) en een positief verwacht effect richting een bredere groep van stakeholders van de UT.