Head librarian ITC

HOOFD ITC BIBLIOTHEEK

FACULTEIT VOOR GEO-INFORMATION SCIENCE AND EARTH OBSERVATION (ITC)

Marga Koelen

ITC Bibliotheek

Hengelosestraat 99
7514 AE  Enschede
Nederland

Kamer 3-037

T: +31 6 48 522 524

Werktijden:

Maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.00

koelen

Achtergrond:

MSc Informatiewetenschappen, Universiteit van Amsterdam

ITC Faculteitsbibliotheek

De ITC faculteit heeft een officiële ontwikkelingshulpmissie (Official Development Assistance, ODA) en dit komt ook naar voren in de diensten van de faculteitsbibliotheek. Informatie en kennis zijn essentieel voor onderwijs en ontwikkeling, maar ook vereisten voor het verbeteren van de levenskwaliteit van de mensen in de zogenaamde ODA-landen: regio’s waar de economische en sociale ontwikkeling nog geen hoog niveau heeft bereikt. Bibliotheken spelen een belangrijke rol on het onderwijs en onderzoeksproces en een digitale bibliotheek geeft toegang tot wereldwijde kennisnetwerken; een noodzakelijk onderdeel van elke onderwijs en onderzoekservaring.

Een van de ODA-taken van de ITC faculteit is het onderhouden van contacten met onze partners in ontwikkelingslanden. Een voorbeeld hiervan is de uitwisseling van bibliotheekmedewerkers in het kader van het Erasmus Mundus Programma. Een ander voorbeeld is dat de ITC bibliotheek een boekdonatieprogramma voor onze partners heeft opgezet.

De ITC bibliotheek is ook betrokken bij institutionele versterking en capaciteitsopbouwprojecten in ODA-landen waaronder Tanzania, Rwanda, Ghana, Bolivia, etc.

De onderwijsprogramma’s voor de studenten van de ITC faculteit zijn zeer intensief en vereisen gerichte ondersteuning door de ITC Bibliotheek. De bibliotheek ondersteunt ook de Distance Education studenten en de studenten in de zogeheten Joint Educational Programs (JEPs).

In aansluiting op de ODA-missie heeft de ITC bibliotheek ook een bijzondere taak in de ondersteuning van onze alumni.

Vaardigheden

·

Kennis van informatiesystemen en opkomende informatietechnologieën

·

Bekendheid met kwesties, trends en operationele behoeften van onderzoeksbibliotheken

·

Inzet om les te blijven geven en actief betrokken te blijven bij het bibliotheekvak

·

Vaardigheden en vermogen om effectieve werkrelaties met mensen in een multiculturele en multi-etnische omgeving op te zetten en onderhouden, met gevoel en respect voor diversiteit

·

EndNote, digitale leeromgevingen (Blackboard) etc.

·

Advieswerkzaamheden

·

Ontwikkeling van lesprogramma voor het lesgeven in informatie- en onderzoeksvaardigheden

·

Informatieverstrekking voor Distance Education en buitenlandse universiteiten

Medewerkers van de ITC faculteit kunnen contact met me opnemen voor hulp/ vragen over:

·

Collectie-ontwikkeling op het gebied van aardwetenschappen

·

Lesplanontwikkeling voor informatie- en onderzoeksvaardigheden

·

Institutionele versterking en capaciteitsopbouwprojecten in ODA-landen

·

Advieswerkzaamheden in ODA-landen

·

Onderzoeksevaluaties

·

Wetenschappelijke publicaties/repository

·

Open Access

·

Waar te publiceren

·

Databeheer

·

Alumni-ondersteuning

·

Ondersteuning voor EndNote en ontwikkeling van lesmateriaal

·

Vragen omtrent auteursrechten

·

Plagiaatdetectiesoftware Ephorus

·

ISPRS Archieven