Responsible Disclosure

Officieel PDFHall of Fame


Inleiding

Bij de Universiteit Twente vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het onverhoopt voorkomen dat er toch een zwakke plek in een van onze systemen zit.

Als je een kwetsbaarheid in de ICT-systemen van de Universiteit Twente hebt gevonden, horen we dit graag, zodat we zo snel mogelijk de benodigde maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met jou samenwerken om onze gebruikers en systemen beter te beschermen.

Wij vragen jou:

Je bevindingen zo snel als mogelijk is te mailen naar responsible-disclosure@utwente.nl. Indien je vindt dat de gegevens zo gevoelig zijn dat je ze wenst te versleutelen, verzoeken we je dat te melden. We zorgen er dan voor dat je een adres krijgt waar je PGP-versleutelde mail naar toe kunt sturen.

Het probleem niet te misbruiken door gegevens te verwijderen of aan te passen of door meer gegevens te bekijken of te downloaden, dan nodig is om het lek aan te tonen.

Alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten hiervan te wissen en het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost.

Bij je onderzoek geen gebruik te maken van social engineering, distributed denial of service, brute force of aanvallen op fysieke beveiliging.

Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.


Wat wij beloven:

Wij reageren binnen 5 werkdagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.

Als je melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, doen we geen aangifte en dienen we geen schadeclaim in betreffende je onderzoek en je melding.

Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.

Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.

In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, je naam vermelden als de ontdekker.


Ten slotte

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het is opgelost.

Het is in ieders belang dat wij deze zwaktes in onze beveiliging zo snel mogelijk wegwerken en zijn iedereen dankbaar die daar een bijdrage aan levert.