storing-oracle-database-omgeving

Update 13.15

De storing aan de oracle database omgeving is verholpen. Alle verbindingen zijn hersteld.

Update 12.30

De Oracle storing is nog steeds niet verholpen. Hierdoor werken vele systemen, waaronder Oracle HR en Finance, OSIRIS, Join en de webapplicaties nog steeds niet of met onderbrekingen. Door de storing kan de stabiliteit van de systemen nog niet worden gegarandeerd.

Er is geen data verloren gegaan, het betreft hier uitsluitend de toegang tot de diverse systemen.

Met de leveranciers wordt gezocht naar oplossingen. Om 13.30u volgt hierover nadere informatie.

----

Update 11.00

De UT Oracle database omgeving is zodanig geconfigureerd dat archive- en logfiles online worden weggeschreven naar een off-site serveromgeving. Deze serveromgeving is heeft een storing waardoor de Oracle services stoppen. De off-site serveromgeving wordt met spoed onderzocht door o.a. HP. Een mogelijke oorzaak waren spanningsproblemen op deze site, maar dat kan niet worden bevestigd.

Naast een z.s.m. reparatie van de off-site server omgeving wordt ook gewerkt aan een workaround waarbij de off-site serveromgeving tijdelijk wordt overgenomen door servers op de UT. Het is nog niet duidelijk hoe laat dat operationeel kan zijn. Rond 12:00 uur volgt meer informatie.

Er is géén data verloren gegaan!

Mogelijk zijn bepaalde applicaties beschikbaar maar tijdens bovengenoemd proces kan stabiliteit nog niet worden gegarandeerd totdat hierover een bericht wordt gestuurd.

----

Sinds vanochtend is er een storing aan de oracle database omgeving hierdoor werken diverse applicatie’s, waaronder Osiris, Join en de Webapps, niet naar behoren.

Op dit moment wordt er met alle macht aan de situatie gewerkt om het weer zo spoedig mogelijk te herstellen.

In de loop van de ochtend zullen we een update sturen.