Auteursrecht

Als onderzoeker, docent of student aan de Universiteit Twente zul je onvermijdelijk in aanraking komen met auteursrechten. Je kunt auteursrechten schenden of rechten opgeven zonder dat je dat zelf doorhebt, dus lees dit zorgvuldig.

Auteursrechten bestaan uit commerciële exploitatierechten en morele rechten. De meeste artikelen in de Auteurswet gaat over de exploitatierechten: het uitsluitend recht van de maker van een literair, wetenschappelijk of artistiek werk om dat werk te hergebruiken en openbaar te maken (Auteurswet, Artikel 1). Morele rechten beschermen de persoonlijkheid van de maker, die altijd erkend moet worden wanneer zijn of haar werk door iemand anders gebruikt wordt, en die bezwaar mag maken tegen aanpassingen aan het werk die zijn of haar reputatie kunnen schaden. Morele rechten zijn onlosmakelijk verbonden aan de maker van een auteursrechtelijk beschermd werk; exploitatierechten zijn overdraagbaar.

Auteursrechten zijn niet van toepassing op algemene theorieën, feiten of ideeën, maar op uitingen van ideeën, gedachten of gevoelens van de maker, met een origineel karakter en een persoonlijke stempel van de maker. De uiting moet waarneembaar zijn: bestaat een idee alleen in het hoofd van de maker, om het zo maar te zeggen, dan is het auteursrecht niet van toepassing. Het is wel van toepassing op uitingen als teksten (boeken, brochures, tijdschriften, webteksten, etc.), muziek, tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken en foto’s, en zelfs op apps en computerprogramma’s.

Aandacht besteden aan auteursrechten beslaat vooral de exploitatierechten, op twee manieren: het gaat erom dat je voldoet aan de rechten van andermans werk, en dat je de rechten van je eigen werk beschermt.

Bekijk onze Engelstalige pagina’s over auteursrechten voor uitgebreide informatie over al deze onderwerpen. Wil je begeleiding bij (voldoen aan of beschermen van) auteursrechten in je onderzoek of onderwijs? Neem dan contact op met je informatiespecialist.