Collegezaal van de Toekomst

Voor UT Medewerkers

De Collegezaal van de Toekomst (Classroom of the Future) biedt docenten de mogelijkheid om tijdens een college op een eenvoudige wijze om te schakelen van mondelinge overdracht van leerstof naar geclusterde activiteiten rondom een thema, het zogenaamde projectonderwijs . Ook een combinatie van beide onderwijsvormen is mogelijk.

“By promoting not only whole-class, but also group and one-to-one interactions, students work in a collaborative, supportive and enriched environment that engages them with the learning materials and each other to support permit the types of interaction that supports foster effective learning.” Mc Gill University Educause 2012.

BESCHRIJVING

In de collegezaal staan vooraan stoelen en zitzakken waarin de toehoorders kunnen plaatsnemen om de presentatie van de docent , eventueel met ondersteuning van de videowall, te kunnen volgen.

In het midden en achterste gedeelte van de collegezaal staan flexibele wanden opgesteld die een afbakening vormen voor de projectruimten. Elke projectruimte is voorzien van een touchscreen ter ondersteuning bij de uitwerking van projectopdrachten.

De touchscreens kunnen vanaf een laptop via WIFI worden aangestuurd. Weergave van 1 of meerdere touchscreens (max 4) op de videowall is met behulp van WePresenter mogelijk.

De Collegezaal van de Toekomst is bijzonder geschikt om het Interactief studeren (actieve learning) te stimuleren. De bijzondere maar ook grillige inrichting van de zaal heeft een positief effect op de processen:

·

interactie docent <-> student

·

interactie studenten onderling in een groep (samenwerken)

·

interactie tussen groepen

AANVRAGEN

Een aanvraag voor de Collegezaal van de Toekomst kan worden ingediend bij het roosterteam CES, accountmanager LISA of via aanvraag “Collegezaal van de Toekomst” Selfservice portal LISA

(https://selfservice.utwente.nl/modules/collegevdt).

KOSTEN

Faculteiten worden niet doorbelast voor het gebruik van de Collegezaal van de Toekomst.

Diensten/instituten en derden kunnen de Collegezaal van de Toekomst gebruiken tegen de huurprijs die van tevoren met de LISA accountmanager is overeen gekomen.

VOORWAARDEN

De Collegezaal van de Toekomst is in principe alleen te reserveren per dagdeel voor practicum, project of Colstructie onderwijs. De reservering moeten ruim van tevoren worden aangevraagd.

De directe link naar het rooster van de CvdT is: https://rooster.utwente.nl/module?timetable=2016!location!BE932B9E5FA793915AC9F17AA7ED5465

LEVERING

LEVERING

Voor het toewijzen van de collegezaal geldt de volgende prioritering.

Prioriteit:

1e onderwijs gaat voor andere soorten aanvragen.

2e reserveringen per kwartiel gaan voor “losse” reserveringen.

3e reserveringen worden in volgorde van aanvraag behandeld

ONDERSTEUNING

ONDERSTEUNING

De toezichthouder van het DesignLab is ook toezichthouder van de Collegezaal van de Toekomst en opent en sluit de toegang van de Collegezaal van de Toekomst. De toezichthouder DesignLab heeft toegang tot de reserveringsagenda van de Collegezaal van de Toekomst.

Aanvraag voor technische ondersteuning verloopt via de Servicedesk ICT (telnr.:5577)