eduroam is het draadloze netwerk van de Universiteit Twente.

Direct naar de handleidingen

Inloggen op eduroam betekent dat je behalve op de campus van de Universiteit Twente ook gebruik kunt maken van de draadloze netwerken van een groot aantal andere universiteiten en hogescholen in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Studenten en medewerkers met een utwente-account kunnen gebruik maken van het eduroam-netwerk.

UITLEG OVER EDUROAM

WIE KAN VAN HET EDUROAM NETWERK GEBRUIK MAKEN?

Eduroam, het draadloze netwerk van de UT, is toegankelijk voor iedereen met een UT ICT-account (m<medewerkernummer>@utwente.nl of  s<studentennummer>@utwente.nl).

Studenten van andere universiteiten of instellingen die deelnemen aan eduroam kunnen ook gebruikmaken van de draadloze netwerkvoorzieningen op de Universiteit Twente. De gebruikersnaam wordt altijd gevolgd door @instelling. (bv. 123456@saxion.nl voor Saxion en naam@itc.nl voor ITC). Omgekeerd geeft het UT ICT-account ook toegang tot eduroam op locaties elders in Nederland en in het buitenland (altijd met @utwente.nl), zie hiervoor informatie op de website van eduroam. Hier is ook een overzicht te vinden van de locaties waar eduroam beschikbaar is.

WAAR KUN JE VAN HET EDUROAM NETWERK GEBRUIK MAKEN?

Dekking is er in de onderwijsgebouwen, de studentenhuisvesting op de Campus, een groot deel van het UT terrein.

WELKE HARDWARE EN SOFTWARE HEB JE NODIG OM EDUROAM TE KUNNEN GEBRUIKEN?

Om gebruik te kunnen maken van eduroam op de UT heb je een notebook, Tablet of smartphone nodig voorzien van een Wi-Fi netwerkkaart, bij voorkeur een multichannel IEEE 802.11n (2.4 GHz en 5GHZ). Laat je zonodig informeren door het Notebook Service Centrum.

Formele ondersteuning is er momenteel alleen voor Windows XP, Windows Vista, Windows 7 en Windows 8, voor andere besturingssystemen zoals Linux en Mac OS en diverse smartphones worden wel handleidingen geboden, maar er wordt geen garantie gegeven voor de actualiteit daarvan. Hiervoor kun je ook bij het SNT terecht. Handleidingen vind je via de links onderaan deze pagina.

GASTGEBRUIK

Soms hebben personen die geen medewerker of student zijn (derden of gasten) toegang nodig tot UT ICT-dienstverlening.

Aanvragen x-account derden en/of gasten

Indien een gast voor een langere periode toegang nodig heeft tot UT ICT-dienstverlening kan een UT-medewerker een x-account aanvragen via de Self Service Portal.

Toegang tot draadloos netwerk voor externen

Het is mogelijk om gasten toegang tot het draadloze netwerk te verlenen met Eduroam Visitor acces (Eva) http://www.utwente.nl/lisa/eva (max. 5 accounts). Hiermee hebben medewerkers de mogelijkheid om via Self Service een gastaccount aan te vragen voor eduroam. Op de Campus bestaat ook via een open Wifi netwerk (Enschede_stad_van_nu), hiervoor is geen account nodig.

NOG VRAGEN?

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met de Servicedesk ICT.

HANDLEIDINGEN