UT Outlook Web Access

INLEIDING

In deze handleiding wordt beschreven hoe je jouw medewerkersmail kunt gebruiken door middel van Outlook Web Access (OWA). Deze handleiding geeft uitleg over de belangrijkste functies van Web Access 2010. Het voordeel van Outlook Web Access is dat je op elke computer met een internetverbinding en webbrowser jouw medewerkersmail kunt gebruiken.

VOOR JE BEGINT

·

Voor studenten is deze handleiding niet van toepassing.

·

De handleiding is geschreven voor Internet Explorer. Het maakt niet uit welke versie van Windows je gebruikt.

·

Bij het doorlopen van de handleiding zul je regelmatig handelingen moeten uitvoeren. Hierbij wordt een vaste schrijfwijze gehanteerd: referenties naar tekst en knoppen op schermen zijn cursief gedrukt, gegevens die je zelf moet invullen zijn vet gedrukt.

Je hebt de volgende zaken nodig:

·

Een reeds werkende internetverbinding

·

Een ICT-account. Dit is je inlognaam met bijbehorend wachtwoord.

INHOUDSOPGAVE

Inloggen in Webmail

E-mail lezen

Bijlage openen

Navigeren door Web Access

Opstellen van een e-mail

INLOGGEN IN WEBMAIL

·

Surf naar https://xs.utwente.nl (zonder www.).

·

De User name is je inlognaam (bv. goghv).

·

Vul bij Password het wachtwoord dat bij jouw ICT-account hoort in.

·

Klik op Sign in.

inloggen

E-MAIL LEZEN

Elke keer als je inlogt in Webmail kom je terecht in de map Postvak IN (Inbox).

·

Klik op een e-mail in het middelste scherm (groen kader) om deze in het rechter scherm (oranje kader) te openen.

·

Wanneer je dubbelklikt op een e-mail in het middelste scherm, wordt deze geopend in een nieuw venster.

inbox

BIJLAGE OPENEN

Wanneer er een bijlage bij een e-mail gevoegd is, is dit te zien aan de paperclip (zie blauwe pijl) bij een e-mail in het middelste scherm.

attachment

·

Open de e-mail door één keer te klikken (opent in rechter scherm) of door te dubbelklikken (opent in nieuw venster).

·

Klik achter Attachments op de onderlijnde naam van de bijlage.

bijlage

Er opent zich een nieuw venster waarin het scherm File download verschijnt.

·

Klik desgewenst op Open of Save.

altime

opening

Het venster wordt afgesloten.

·

Wanneer je op Save hebt geklikt kies dan de locatie waar het bestand opgeslagen moet worden.

·

Klik op Save.

NAVIGEREN DOOR WEB ACCESS

Wanneer Postvak IN geopend is, zijn de volgende navigatie onderdelen te zien:

inbox

Hieronder volgt een uitleg van de groene balk:

·

Door op New te klikken verschijnt een nieuw venster om een nieuwe e-mail op te stellen.

·

Door op 6 te klikken verschijnt er een dropdownmenu waarin een nieuw bericht of een nieuwe afspraak gemaakt kunnen worden.

·

Dit opent een nieuw venster waarin geselecteerde e-mails naar een andere map te Verplaatsen/kopiëren.

·

Dit is voor het Verwijderen van de geselecteerde e-mails.

·

Door op 6 te klikken verschijnt er een dropdownmenu waarin het geselecteerde bericht verwijderd kan worden of een hele conversatie (behalve verzonden berichten) verwijderd kan worden.

·

Door op Filter of 6te klikken verschijnt er een dropdownmenu waarin diverse filtermogelijkheden te kiezen zijn voor de geopende e-mailmap. Zo kan je alleen alle ongelezen berichten weergeven door Unread te selecteren en op Apply te klikken.

·

Door op View te klikken kan je kiezen of je converstaties wilt weergeven (berichten die op elkaar antwoorden samenvoegen) en waar u het voorbeeldscherm wilt weergeven.

Uitleg van de oranje balk:

·

Deze slaan op de geopende e-mail. De knopen staan van links naar rechts voor Beantwoorden, Allen beantwoorden en Doorsturen.

·

Door op Actions te klikken krijg je de mogelijkheid geavanceerdere handelingen op de geopende e-mail toe te passen, zoals het markeren als ongelezen.

Uitleg van de blauwe balk:

·

Hiermee kan je adressen van mensen zoeken in het adresboek van de Universteit Twente.

·

Hiermee kan je algemene opties voor Outlook Web Access en je e-mailaccount instellen.

·

Als je iets niet begrijpt of om meer te weten wilt komen over Web Access klik je op Help.

·

Om jezelf veilig uit te loggen van Web Access klik je op sign out. Andere gebruikers van dezelfde PC kunnen dan niet gebruik maken van jouw account.

Uitleg van de rode balk:

·

Hiermee kan je wisselen tussen het e-mailvenster, agenda, contactpersonen en je takenlijst.

Web Access werkt net als een programma dat op je PC staat. Dat betekent onder andere dat wanneer je met de rechtermuisknop klikt op iets binnen het scherm er handelingen verschijnen die hierop van toepassing zijn. Hieronder volgt een voorbeeld van een rechtermuisklik op een e-mail:

OPSTELLEN VAN EEN E-MAIL

Zorg dat je in de map Postvak IN bent.

·

Klik op de knop New .

Er opent zich een nieuw venster.

·

Vul bij To: het e-mailadres in van de persoon of personen waar je de e-mail naar toe wilt sturen (bij meerdere e-mailadressen dien je deze te scheiden door een ; tussen te voegen, zie screenshot hieronder). Door op To… te klikken opent het adressenboek.

·

Vul eventueel bij Cc: het e-mailadres in van een persoon of personen die deze e-mail ook moeten ontvangen. Het Bcc veld is te gebruiken door op Cc… te klikken.

N.B. het verschil tussen Cc en Bcc is dat personen in de Cc kunnen zien naar wie allemaal de e-mail verstuurd is. Dit biedt ook de mogelijkheid om een antwoord naar iedereen te sturen. De personen in de Bcc kunnen niet zien naar wie de e-mail verstuurd is en kunnen dus ook niet een antwoord naar iedereen sturen.

·

Voor het toevoegen van een bijlage klik op de paperclip .

·

Klik om de e-mail te verzenden op de knop Send.

·

Klik om de e-mail op te slaan op de knop . Het e-mailbericht wordt automatisch opgeslagen in de map Concepten.

Dit is waar de handleiding ophoudt. Voor vragen kun je de Help functie van Web Access gebruiken of contact opnemen met de ICTS servicedesk.