Dataopslag M, P, en U-schijven

DATAOPSLAG M, P, EN U-SCHIJVEN

INTRODUCTIE

Deze handleiding beschrijft de centrale opslagschijven voor data (M, P en U) en de procedure om data te herstellen.

Op de UT Werkplek zijn voorzieningen geregeld voor het opslaan van data. Deze voorzieningen zijn om:

Data veilig op te slaan;

Data met elkaar te kunnen delen;

Software te kunnen installeren en voor sjablonen, etc.;

Data te kunnen herstellen.

VOOR JE BEGINT

De handleiding is geschreven voor werkplekken op Windows 7,8 en 10.

Bij het doorlopen van de handleiding zul je regelmatig handelingen moeten uitvoeren. Hierbij wordt een vaste schrijfwijze gehanteerd: referenties naar tekst en knoppen op schermen zijn cursief gedrukt, gegevens die je zelf moet invullen zijn vet gedrukt.

CENTRALE HARDE SCHIJVEN

Van de data die je op de harde schijf van je Werkplek opslaat wordt geen back-up gemaakt. Bij storingen met je Werkplek kan het voorkomen dat data op de harde schijf wordt gewist. Daarom is het noodzakelijk dat je data opslaat op de centrale harde schijven. Op de UT werkplek staan drie centrale harde schijven standaard ingesteld:

M: Mijn documenten/Home directory

P: Project- en organisatiedocumenten

U: UT aanbod van documenten (o.a. huisstijl en software)

HOME DIRECTORY (M:)

Deze directory is bedoeld om je eigen werkdocumenten op te slaan. Deze documenten zijn van jezelf en deze data is niet deelbaar met anderen. Als je bij meerdere organisaties werkt of je verhuist naar een andere organisatie dan blijft deze home directory hetzelfde.

De home directory: \\AD.utwente.nl\HOME\<inlogaccount> (bv. \\AD.utwente.nl\HOME\wamozart) wordt standaard gekoppeld aan M:

Deze diskruimte is gelimiteerd op 10 GB. Voordat deze grens wordt benaderd krijg je per email een waarschuwing.

PROJECT EN ORGANISATIE DIRECTORY (P:)

Deze directory is bedoeld om projectdata en organisatiedata aan te bieden en om data met elkaar te delen. Je ziet in deze directory alleen die directories van bedrijven, verenigingen, projecten of groepen waar je deel aan neemt.

De project directory: \\AD.utwente.nl\ORG wordt standaard gekoppeld aan P:

UT DIRECTORY (U:)

Er worden door de UT diverse documenten aangeboden die voor de gehele UT van belang zijn. Een voorbeeld is de UT huisstijl met sjablooninformatie.

De UT directory: \\AD.utwente.nl\UT wordt standaard gekoppeld aan U:

HANDMATIG INSTELLEN DIRECTORIES

Als de dataschijven (M, P en/of U) niet in de map Computer staan, kan je dit handmatig toevoegen.

STAP 1:FILE EXPLORER (WINDOWS)

Klik op File Explorer links onderin de taakbalk

Klik met de Rechtermuisknop op Deze PC

Selecteer de optie Netwerkverbinding maken…

https://www.utwente.nl/lisa/handleidingen/dataopslag/data-opslag-utw-win10-nl/data-opslag-utw-win10-nl-1.jpg

STAP 2: MET WELKE NETWERKMAP WILT U EEN VERBINDING MAKEN?

Selecteer Station M:

Typ \\ad.utwente.nl\home\Username

Vink Opnieuw verbinding maken bij het aanmelden aan

Vink Verbinding maken met andere referenties aan

Klik op Voltooien

https://www.utwente.nl/lisa/handleidingen/dataopslag/data-opslag-utw-win10-nl/data-opslag-utw-win10-nl-2.jpg

STAP 3: NETWERKREFERENTIES INVOEREN

Typ AD\inlognaam

Typ je Wachtwoord

Check Mijn referenties onthouden.

Klik op OK

https://www.utwente.nl/lisa/handleidingen/dataopslag/data-opslag-utw-win10-nl/data-opslag-utw-win10-nl-3.png

https://www.utwente.nl/lisa/handleidingen/dataopslag/data-opslag-utw-win10-nl/data-opslag-utw-win10-nl-4.jpg

STAP 1: COMMAND PROMPT (DOS)

Klik op Start.

Typ CMD.

Druk op Enter.

cmd

STAP 2: MAP NETWORK DRIVE

Voor de Home directory typ: net use M: \\AD.utwente.nl\HOME\<inlogaccount> (bv. net use M: \\AD.utwente.nl\HOME\wamozart.

Voor de Project en organisatie directory typ: net use P: \\AD.utwente.nl\ORG.

Voor de UT directory typ: net use U: \\AD.utwente.nl\UT.

map

INDIVIDUELE DATA HERSTELLEN

Het komt soms voor dat je bestanden per ongeluk overschrijft of weggooit. Om dit soort acties te kunnen herstellen kan de gebruiker met Previous Versions (PV) zelf data herstellen.

Stel je hebt een file per ongeluk overschreven of weggegooid dan kan je PV als volgt gebruiken:

Rechtermuisklik op de map waar het bestand stond.

Klik op Restore previous versions.

Selecteer de datum wanneer het bestand nog aanwezig was

Klik op Open.

Kopiëer het bestand naar de locatie waar je het wilt hebben staan.

restore data

BACKUP/RESTORE

Er wordt data voor 1 maand bewaard op redundante schijven. Deze backup wordt alleen bij calamiteiten gebruikt zoals: uitval servers of kapotte schijven, maar niet voor het terugzetten van individuele bestanden.

PROBLEMEN MET DE VERBINDING

Bij standalone computers komt het regelmatig voor dat er geen of een trage verbinding ontstaat.

Let op het volgende:

Is er een UT VPN verbinding tot stand gebracht?

Voeg extra DNS adressen toe in de netwerkomgeving.

o

ad.utwente.nl

o

utwente.nl

o

utsp.utwente.nl

o

service.utwente.nl

STAP 1:FILE EXPLORER

Klik op File Explorer links onderin de taakbalk.

Klik met de Rechtermuisknop op Deze PC.

Selecteer de optie Eigenschappen.

https://www.utwente.nl/lisa/handleidingen/dataopslag/data-opslag-utw-win10-nl/data-opslag-utw-win10-nl-8.jpg

Klik op Geavanceerde systeeminstellingen.

https://www.utwente.nl/lisa/handleidingen/dataopslag/data-opslag-utw-win10-nl/data-opslag-utw-win10-nl-9.jpg

Klik op Wijzigen.

https://www.utwente.nl/lisa/handleidingen/dataopslag/data-opslag-utw-win10-nl/data-opslag-utw-win10-nl-10.jpg

Klik op Meer opties…

https://www.utwente.nl/lisa/handleidingen/dataopslag/data-opslag-utw-win10-nl/data-opslag-utw-win10-nl-11.jpg

STAP 2:DNS-ACHTERVOEGSEL VAN DEZE COMPUTER VOOR PRIMAIRE DNS:

Typ het volgende in: ad.utwente.nl

Klik op OK.

De computer moet opnieuw worden opgestart om deze wijzigingen te … Klik op OK.

Sluit alle vensters en herstart de PC.

https://www.utwente.nl/lisa/handleidingen/dataopslag/data-opslag-utw-win10-nl/data-opslag-utw-win10-nl-12.png

https://www.utwente.nl/lisa/handleidingen/dataopslag/data-opslag-utw-win10-nl/data-opslag-utw-win10-nl-13.png

STAP 3:NETWERKCENTRUM

Klik op start en typ het volgende netwerkcentrum.

Open het Netwerkcentrum (Configuratiescherm).

https://www.utwente.nl/lisa/handleidingen/dataopslag/data-opslag-utw-win10-nl/data-opslag-utw-win10-nl-14.png

Selecteer Adapterinstellingen wijzigen.

https://www.utwente.nl/lisa/handleidingen/dataopslag/data-opslag-utw-win10-nl/data-opslag-utw-win10-nl-15.jpg

Klik met de rechtermuisknop op Ethernet en druk op Eigenschappen.

https://www.utwente.nl/lisa/handleidingen/dataopslag/data-opslag-utw-win10-nl/data-opslag-utw-win10-nl-16.png

Selecteer Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

Klik op Eigenschappen.

https://www.utwente.nl/lisa/handleidingen/dataopslag/data-opslag-utw-win10-nl/data-opslag-utw-win10-nl-17.jpg

Klik op Geavanceerd…

https://www.utwente.nl/lisa/handleidingen/dataopslag/data-opslag-utw-win10-nl/data-opslag-utw-win10-nl-18.jpg

Klik op het tabblad DNS.

Selecteer Deze DNS-achtervoegsels toevoegen (op volgorde).

Voeg extra DNS adressen toe door op Toevoegen te klikken.

o

ad.utwente.nl

o

utwente.nl

o

utsp.utwente.nl

o

service.utwente.nl

Zet de adressen in de juiste volgorde door op de pijltjes te klikken.

Vink De adressen van deze verbinding in DNS registreren aan.

https://www.utwente.nl/lisa/handleidingen/dataopslag/data-opslag-utw-win10-nl/data-opslag-utw-win10-nl-19.jpg

Druk op ok

Sluit alle vensters en herstart de PC.

DIENSTOMSCHRIJVING

https://www.utwente.nl/lisa/handleidingen/dataopslag/data-opslag-utw-win10-nl/data-opslag-utw-win10-nl-20.png

DATAOPSLAG MEDEWERKERS