De volgende stap in het ontwikkelplan: we maken vaart

In de B&A-sessie van 15 september is het concept van de ontwikkelmap uitgelegd en hebben we gezamenlijk een aantal dingen bedacht die we kunnen doen om informatie met elkaar uit te wisselen, zowel formeel als informeel. Een geüpdatete ontwikkelmap heeft iedereen ontvangen. Het is tijd om een volgende, grotere stap te zetten, die van ieder van jullie inzet vraagt.

Wat gaan we doen?

We gaan 5 groepen maken, één op elk thema:

· Bijblijven

· Weten wat we kunnen

· Samenwerken

· Partnerschap realiseren

· Ingebed zijn

Onderaan deze pagina vind je het opgave-formulier om je aan te melden voor je groep naar keuze

Elke groep krijgt de vraag om een flinke slinger aan het thema van hun groep te geven in de periode tot 1 januari 2015. Dat betekent dat er in die periode iets concreets moet gebeuren, waar een groot deel van het B&A team iets van merkt. Je moet je zoiets voorstellen als de uitkomst van de sessie van 15 september. Concrete acties, die leuk en belangrijk zijn en redelijk snel en makkelijk uitgevoerd kunnen worden. De groep die bezig gaat met “Weten wat we kunnen” heeft een klein voordeel, omdat er al ideeën liggen

Hoe pakken we dat aan?

Voor elke groep geldt dat ze het niet alleen hoeven te doen. Ulberthe is de komende maanden beschikbaar om met de groepen te werken. Dat betekent dat zij er is om vaart te maken, maar ook om ervoor te zorgen dat het haalbaar blijft. Want we realiseren ons heel goed dat zo’n groep lang niet het enige is wat je moet doen.

Het proces verloopt als volgt:

· Elke groep start met een sessie van 2 uur die begeleid wordt door Ulberthe en tot doel heeft om te komen tot focus, een paar concrete ideeën en een tijdpad om die ideeën te realiseren. Net als bij de sessie van 15 september zal er sterk gelet worden op urgentie: wat vindt de groep belangrijk om aan te pakken, wat is een eerste goede stap om het thema verder te ontwikkelen?

· Na de sessie wordt gestart met het uitvoeren van het plan. Bij de uitvoering zal ook gekeken worden naar individuele kwaliteiten. Wie kan wat het beste en waar kunnen we nog wat (van elkaar) leren? Ulberthe kan daarbij ondersteunend zijn, door mee te denken of stappen wat verder uit te werken.

· Dan is er ergens in november nog ruimte voor een 2e en afsluitende sessie met de groep, waarin gekeken wordt naar wat er is bereikt, hoe er synergie met andere groepen kan ontstaan en wat er nog moet gebeuren.

We schatten in dat meedoen aan een groep 1 tot 2 uur per week gaat kosten.

Wat is het resultaat?

Het resultaat van de inzet van alle groepen samen is dat het ontwikkelplan tot leven komt, dat we met elkaar stappen zetten om het gedrag te gaan vertonen dat hoort bij onze waarden en uitgangspunten. Het is nadrukkelijk iets van ons allemaal, iets wat het MT of een ontwikkelgroep onmogelijk alleen kan, iets wat je niet kan vatten in een document. Daarom is het zo belangrijk is dat iedereen meedoet.

De ontwikkelgroep zorgt voor de regie van het geheel. Zo kijkt de ontwikkelgroep regelmatig wat er vastgelegd moet worden in de map en of er aanvullende acties nodig zijn om resultaat te boeken. Overigens zal de ontwikkelgroep niet op een afstandje toekijken. Ieder lid heeft aangegeven zelf ook mee te willen doen in één van de te vormen groepen.

Wanneer is het klaar?

De ontwikkeling waar we inzitten zal blijvend de nodige aandacht vragen, maar de groepen zijn slechts een middel dat niet tot doel verheven moet worden. Het is veel boeiender als er uit alle ideeën die in de groepen ontstaan weer nieuwe initiatieven komen. We stellen dan ook voor dat de groepen werken tot half december en dat we vervolgens in een gemeenschappelijke B&A-sessie kijken wat een mooie volgende stap is. Misschien betekent dat dat sommige groepen nog een poosje blijven bestaan, dat medewerkers wisselen van groep, dat er groepen opgeheven worden of nieuwe geformeerd worden. Alles is mogelijk.

Wat is de volgende concrete stap?

Dit is de aangekondigde pagina waarop je aan kunt geven welke  groepen jouw voorkeur hebben. Als iedereen gereageerd heeft, maken we een groepsindeling met gemixte teams. Daarna wordt zo snel mogelijk een sessie gepland, zodat de groep ook aan het werk kan. We vragen je dus om zo snel mogelijk je voorkeur aan te geven.

We gaan ervan uit dat er voor iedereen wel een thema bij zit wat zo belangrijk of interessant is dat het de moeite waard is om mee te doen. Als dat nou echt helemaal niet het geval is, laat het dan even weten aan je leidinggevende. Meedoen is voor het slagen van het ontwikkelplan van grote waarde, maar we vinden het ook belangrijk dat jij er het nut van inziet.

Tot slot:

In de sessie van 15 september is besproken dat het ontwikkelplan een gemeenschappelijk en een individuele component kent. De insteek van deze groepen legt de nadruk op de gemeenschappelijke component, maar door samen te werken aan deze doelen, wordt ook duidelijk wat jouw individuele sterke en zwakke kanten zijn, waar je goed in bent en waar eventueel nog wat te verbeteren valt. De bedoeling is deze punten te noteren in het ik-deel van het ontwikkelplan, zodat voor jezelf een duidelijk beeld  wordt gecreëerd waaraan jij de komende tijd wilt gaan werken om  jezelf en daarmee B&A te verbeteren.