CERT-UT

Computer Emergence Response Team

De Internet best practice ten aanzien het omgaan met veiligheidsincidenten, is het instellen van een zgn. Computer Emergency Response Team in – hier de CERT-UT.

Het doel van CERT-UT is de UT-brede preventieve en curatieve zorg voor informatie-beveiligingsincidenten. CERT-UT houdt zich ook bezig met beveiligingsincidenten buiten de UT als daar de UT of UT medewerkers of studenten in enige rol bij betrokken zijn – in zulke gevallen wordt in principe gebruik gemaakt van de diensten van SURFcert, die wereldwijd in verbinding staat met andere CERT’s.

Contact via E-mail: CERT UNIVERSITEIT TWENTE