Update vrijdag 4 mei: Spoedonderhoud succesvol afgerond

Spoedonderhoud storage infrastructuur vrijdag 4 mei 2012

Op vrijdag 4 mei 2012, vindt tussen 7.30 uur en 8.30 uur spoedonderhoud plaats aan de storage infrastructuur van de UT. Op een deel van de infrastructuur (EVA04) moet een schijf vervangen worden die in storing staat. De leverancier (HP) heeft aangegeven dat er een dringende noodzaak is om deze schijf op zeer korte termijn te vervangen, omdat er anders grootschalige storingen kunnen optreden.

Gedurende dit onderhoud blijven de volgende services in ieder geval beschikbaar:

-

UT-werkplek (inclusief de standaard netwerk-schijven M:, P: en U:)

-

E-mail UT

-

BlackBoard

-

eduroam (draadloos netwerk)

-

UT-homepage

Update Friday May 4th: Maintenance completed successfully

Emergency maintenance storage infrastructure Friday May 4th, 2012

Friday May 4th, 2012 between 7.30 and 8.30 hrs., emergency maintenance will be carried out on the UT storage infrastructure. A new disk will be installed on a part of the infrastructure (EVA04).

Our supplier (HP) has warned us that this is necessary at a short notice because otherwise major problems may occur.

During this maintenance period the following services will stay available:

-

UT-workstation (including standard network-storage M:, P: and U: drive)

-

E-mail UT

-

BlackBoard

-

eduroam (wireless network)

-

UT-homepage