ICT beleid Universiteit Twente (dutch only)

VOOR EINDGEBRUIKERS

INLEIDING

UIM schrijft beleid omtrent ICT gebruik op de Universiteit Twente. Tevens controleert zij de uitvoer hiervan. Dit heeft directe invloed op naamgeving van bijvoorbeeld websites en e-mailadressen en het gebruik van gedragscodes en standaarden.

DOELSTELLING

UIM heeft gedragscodes opgesteld met het doel een ICT omgeving te creëren met verantwoord en veilig ICT- en internetgebruik enerzijds en het handhaven van voldoende privacy van de gebruiker anderzijds.

UIM heeft een namenbeleid opgesteld om eenheid te scheppen in domeinnamen op servers, websites, e-mailadressen en utwente.nl. Daarnaast zorgt een eenduidig namenbeleid ook voor eenvoudiger beheer van ICT.

UIM houdt zich tevens bezig met opstellen van standaarden op gebied van ICT wat betreft protocol en format. Een van de belangrijkste redenen voor het opzetten van standaarden is de gebruiksvriendelijkheid; het biedt de mogelijkheid om eenvoudig bestanden op andere apparaten of applicaties af te spelen.

ICT beleid Universiteit Twente (dutch only)

informatie

ICT beleid Universiteit Twente (UIM) (dutch only)