Broodje LISA over Authenticatie

Hierbij nodigt LISA, Library, ICT-Services & Archive je uit voor het Broodje LISA van 4 oktober 2016.

De presentatie zal worden verzorgd door: Andre Brands

Op de UT gebruiken we het Twente Account Provisioning (TAP) systeem voor het aanmaken en beheren van accounts t.b.v. authenticatie (controle identiteit d.m.v. username/password).

De afdeling Projects & Development (PD) is nu bezig met de ontwikkeling van een nieuwe applicatie, AMS genoemd,  voor het beheren van rechten in applicaties: autorisatie dus. Doel is het centraal vastleggen van autorisaties in diverse applicaties via een eenduidig en valideerbaar proces.

Uitgangspunt is dat we geen rechten gaan toekennen aan personen, maar aan de rollen die de personen hebben in de organisatie (role based access control). Voor een toegekende rol krijgt de persoon dan automatisch de benodidgde rechten in alle door AMS beheerde applicaties.

Opgeven kan tot 29 september 2016.

Programma

Datum: Dinsdag 4 oktober 2016

Tijd: 12.00 uur tot 13.15 uur (vanaf 11.45 uur staat er een broodje klaar)

Plaats: Ravelijn 2503

Aanmeldformulier