Studiehandlleiding Educatieve Minor (2014) - formulier niveaubepaling

Formulier voor niveaubepaling aan de hand van de rubrieken

Naam docent in opleiding:

 

Stage: onderbouw

 

Naam SPD / Vakcoach:

 

Schoolvak:

 

Handtekening SPD / Vakcoach:

 

Datum:

 

 

1

2

3

4

Opmerkingen

1. Interpersoonlijk competent

 

 

 

 

 

Contact maken

 

 

 

 

 

Stimuleren om op een eigen manier te leren

 

 

 

 

 

Klimaat voor samenwerking scheppen

 

 

 

 

 

2. Pedagogisch competent

 

 

 

 

 

Begeleiding op weg naar sociaal emotionele ontwikkeling

 

 

 

 

 

Begeleiding op weg naar zelfstandig en verantwoordelijk worden

 

 

 

 

 

Begeleiding op weg naar het ontwikkelen van talent/ capaciteiten

 

 

 

 

 

Verplaatsen in leefwereld leerlingen

 

 

 

 

 

3. Vakinhoudelijk en didactisch competent

 

 

 

 

 

Vakinhoudelijke kennis

 

 

 

 

 

(Vak)didactische voorbereiding

 

 

 

 

 

Uitvoering

 

 

 

 

 

Toetsing (formatief en summatief)

 

 

 

 

 

Leerproblemen signaleren

 

 

 

 

 

Feedback geven

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

Opmerkingen

4. Organisatorisch competent

 

 

 

 

 

Hanteren procedures en afspraken

 

 

 

 

 

Organisatie (leer)proces

 

 

 

 

 

Planning/ timemanagement

 

 

 

 

 

5. Competent in het samenwerken met collega’s

 

 

 

 

 

Informatie delen met collega’s, overleggen en samenwerken

 

 

 

 

 

Intervisie

 

 

 

 

 

Ontwikkelen en verbeteren van de school

 

 

 

 

 

6. Competent in het samenwerken met de omgeving

 

 

 

 

 

Informatie uitwisselen met ouders

 

 

 

 

 

Binnen- en buitenschools leren afstemmen

 

 

 

 

 

7. Competent in reflectie en ontwikkeling

 

 

 

 

 

Werken aan ontwikkeling

 

 

 

 

 

Gedrag aanpassen aan team en school

 

 

 

 

 

Feedback vragen en gebruiken

 

 

 

 

 

Professioneel handelen

 

 

 

 

 


Lichtgrijs = richtlijn startbekwaamheid

Ruimte voor opmerkingen: