Mentoren

Voor studenten in de lerarenopleidingen (masters SEC en LVHOM) treden de vakdidactici op als mentoren. Voor studenten wetenschapscommunicatie (master SEC) vervult een van de docenten de rol van mentor. De mentoren helpen je bij het maken van keuzes in het studieprogramma en begeleiden je bij je Onderzoek van Onderwijs of afstudeerstage.

De mentoren zijn:

·

Margarita Jeliazkova: maatschappijleer en maatschappijwetenschappen

·

Anne Dijkstra: wetenschapscommunicatie

·

Nico van Diepen: informatica

·

Nellie Verhoef en Gerard Jeurnink: wiskunde

·

Fer Coenders: scheikunde

·

Henk Pol en Jan van der Veen: natuurkunde

·

Marieke Rinket: ontwerpen

Contactgegevens mentoren en/of medewerkers ELAN: www.utwente.nl/elan/medewerkers/