Vakdidactiek 2 voor bètavakken vervangen door Bètadidactiek

Vakdidactiek 2 voor bètavakken vervangen door Bètadidactiek

Vakdidactiek 2 voor natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica is met ingang van dit studiejaar vervangen door het vak Bètadidactiek. In dit vak leer je onderwijs te ontwerpen en te gebruiken in multidisciplinaire teams. Aan de orde komen bijvoorbeeld: Lesson Study, Modelleren, Werkvormen, NLT als integrerend vak, Gebruik van ICT.