Opleidingscommissie ELAN

Opleidingscommissie ELAN

 

De opleidingscommissie (OLC) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de opleiding over bijvoorbeeld de opbouw van het curriculum, het onderwijs- en examenreglement, de kwaliteit van het onderwijs en de studiebegeleiding. De OLC bestaat uit 3 docenten en 3 studenten. Als je bepaalde kwesties met betrekking tot het onderwijs in de masteropleidingen of de minor aan de orde wilt stellen, kan je hiervoor terecht bij de studentleden van de OLC: Lina Baranowski, Florian Bruijnes en Bob Steenhuis. De OLC-studentleden organiseren ook de panelgesprekken.