Capita Selecta Natuurkunde

Capita Selecta Natuurkunde

Vanaf kwartiel 3 wordt capita selecta natuurkunde gegeven. Op dinsdag 7 januari, 16 uur (Noordhorst 126), houden we voor de studenten die een of meer onderdelen van dit vak willen volgen een informatiebijeenkomst. Verspreid over een aantal kwartielen komen aan bod: E&M, dynamica, quantum, optica, thermodynamica en moderne fysica. Het boek bij het vak wordt: Physics for scientists & Engineers with Modern Physics, by Douglas C. Giancoli, International ed of 4th revised ed; ISBN: 9781447965282. Inclusief de Mastering Physics Student Access Kit for Physics. Ook minorstudenten zijn welkom als zij in de toekomst de eerstegraadsroute willen volgen of hun natuurkundebasis willen versterken. Opgeven voor de informatiesessie kan bij Marion Meenink, m.meenink@utwente.nl