Nieuwsbrief december 2013

Laatste nieuws

Afsluiting minor Leren Lesgeven op donderdag 16 januari

Op donderdag 16 januari wordt de minor Leren Lesgeven inhoudelijk en feestelijk afgesloten. Gedurende de middag krijgt elke richting (schoolvak) 15 minuten de tijd om een les(deel) of een werkvorm te presenteren (het liefst interactief). Dit wordt begeleid door de vakdidactici. ... lees verder

Workshop Stemtraining en presentatie

Op dinsdag 7 januari en donderdag 9 januari het 7e en 8e uur (15.45-17.30 uur) wordt de workshop Stemtraining en Presentatie aangeboden voor minor en masterstudenten. In de workshop krijg je informatie over het gebruik van je stem op school. Je leert hoe je stem de interactie met leerlingen beïnvloedt en stuurt en je krijgt tips over hoe je voor je stem kunt zorgen. ... lees verder

Vakdidactiek 2 voor bètavakken vervangen door Bètadidactiek

Vakdidactiek 2 voor natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica is met ingang van dit studiejaar vervangen door het vak Bètadidactiek. In dit vak leer je onderwijs te ontwerpen en te gebruiken in multidisciplinaire teams. ... lees verder

Aantekening O&O: Technasium iets voor jou?

Tijdens je studie al een aantekening O&O (onderzoek & ontwerpen) halen? In samenwerking met andere universiteiten (Technische Universiteit Eindhoven, Radboud Universiteit Nijmegen) en de stichting Technasium organiseren we dit vak (code 201100136). Tegelijk met je lesbevoegdheid haal je ook de aantekening O&O. ... lees verder