2011-10 nieuwsbrief oktober 2011

Description: header2_940x99Oktober 2011 - Nieuwsbrief ELAN masters SEC en LVHOM en de minor Leren Lesgeven

 

Workshop Bordschrijven

Op dinsdag 1 november kan een workshop Bordschrijven worden gevolgd. De workshop vindt plaats op de Hogeschool Edith Stein in Hengelo en duurt van 15.35 uur tot 17.25 uur. Er is plaats voor 15 studenten. Docente is Judith van Kesteren van de HSE.

Opgeven voor deze workshop kan tot 25 oktober bij Pauline Teppich (secr ELAN) pauline.teppich@utwente.nl

Schoolpracticum handleidingen

De 2011 versies van de handleidingen voor de snuffelstage (oriënterend schoolpracticum), Schoolpracticum 1 en Schoolpracticum 2 zijn te vinden op de website http://www.utwente.nl/elan/huidige_studenten/ onder het kopje Syllabi voor studenten.

Op dezelfde pagina is onder Onderwijszaken het formulier voor de schoolpracticumovereenkomst (af te sluiten met de school) te vinden.

Description: Description: Technasium

Aantekening O&O

Tijdens je studie al een aantekening O&O (onderzoek & ontwerpen) halen? In samenwerking met het Expertisecentrum Technasium en de andere technische universiteiten organiseren we in het 3e kwartiel dit nieuwe vak. Tegelijk met je lesbevoegdheid haal je ook de aantekening O&O. Dat is interessant mocht je op een technasiumschool willen solliciteren of daar nu al werken. Het 5EC-vak bestaat uit 4 landelijke workshopdagen, een korte technasiumstage (combi met SP2 is mogelijk), 4 bijeenkomsten op de UT en een aantal praktijkopdrachten. Zie ook: http://www.utwente.nl/elan/huidige_studenten/overig/Aantekening%20OO.doc/

Vragen? Coördinator/docent: Marieke Rinket, m.rinket@utwente.nl.

Opgeven bij: Marion Meenink, m.meenink@utwente.nl

Description: Description: OLC

Oproep voor nieuwe OLC-studentleden

De Opleidingscommissie [OLC] is in verband met het afstuderen straks studentleden kwijt. Wil jij jouw medestudenten vertegenwoordigen, inzicht krijgen in de werkzaamheden die de OLC verricht en mee helpen om de opleiding een stukje te verbeteren? Als lid van de OLC woon je een keer in de 6 weken een vergadering bij. Daarvoor ontvang je een redelijke vergoeding.

Maak contact met een van de studentleden voor vragen en meelopen:

Erwin Bosma, e.bosma@student.utwente.nl

Matthias Matzner, m.matzner@student.utwente.nl

Jessica van de Vosse, j.m.vandevosse@student.utwente.nl

PAL Life and Science gezocht voor Bonhoeffer College

Het pre-university college Twente Academy van de Universiteit Twente ontwikkelt samen met het Bonhoeffer College van der Waalslaan in Enschede het nieuwe schoolvak Life and Science. Dit vak wordt 2 uur per week gegeven in de onderbouw aan talentvolle leerlingen. Vorig jaar is het curriculum voor leerjaar 1 en 2 ontwikkeld, nu wordt aan 2 klassen (leerjaar 1 en 2) het vak gegeven door PALs (Persoonlijk Assistent Leraren).

Life and Science is een vak dat academische vaardigheden in het bèta-domein wil aanleren, maar deze bèta onderwerpen nadrukkelijk in een maatschappelijk perspectief plaatst. In leerjaar 1 ligt de nadruk op de vaardigheid ontwerpen, in leerjaar 2 wordt het accent gelegd op onderzoeken en leerjaar 3 staat in het kader van “waarderen en oordelen”. Leerjaren 1 en 2 zijn ontwikkeld door studenten van de UT onder begeleiding van vakdidactici van de lerarenopleiding, het Bonhoeffer College en de SLO. Voor de invulling van leerjaar 3 zijn we nu op zoek naar studenten die mee willen werken aan de inhoud van dit leerjaar en die bereid zijn volgend jaar gedurende 2 uur per week de lessen daadwerkelijk te geven.

Heb je belangstelling voor deze betaalde bijbaan, waar in sommige gevallen ook studiepunten voor de lerarenopleiding of de minor leren lesgeven mee verdiend kunnen worden, neem dan contact op met Jan Volbers, project­manager van Twente Academy, j.volbers@utwente.nl of 053 489 5790

Inschrijving voor tentamens

Studenten die een tentamen willen afleggen, dienen zich tijdig in te schrijven voor dit tentamen. Een overzicht van tentameninschrijvingsperiodes vind je in de jaarcirkel van de UT, zie http://www.utwente.nl/so/roosterwerkgroep/jaarcirkels/jaarcirkel_2011-2012.pdf (OIT = opening, SIT = sluiting inschrijving tentamens).

Vergeet niet om je uit te schrijven als je niet meedoet aan het tentamen. Dat kan tot en met de zondag voor de eerste tentamenweek via Osiris, daarna tot 24 uur voor het tentamen bij Student Services.

N.B. Als je niet bent ingeschreven voor een tentamen, wordt het tentamen niet nagekeken. Niet verschijnen bij een tentamen wordt geteld als een tentamen­poging. Na 2 tentamenpogingen moet voor volgende pogingen toestemming worden aangevraagd bij de examencommissie.

Binnenkort wordt de inschrijving voor de derde poging automatisch geblokkeerd in Osiris.

Formulier vakkenpakket master SEC

Zodra het volledige (keuze-)vakkenpakket is vastgesteld voor de master SEC dient het Aanmeldingsformulier Mastervakkenpakket te worden ingevuld en ondertekend door de student en de vakdidacticus. Dit formulier moet (zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij de aanvraag het afstuderen worden ingeleverd bij het secretariaat van ELAN (Pauline Teppich, Cubicus C-220, pauline.teppich@utwente.nl).

Afstudeerprocedure

Informatie over het aanvragen van een afstudeerdatum en over het afstudeerpraatje is te vinden op de website van ELAN op de pagina voor huidige studenten ELAN: http://www.utwente.nl/elan/huidige_studenten/

Afgestudeerden

Onlangs zijn afgestudeerd:

Annelies van der Veen            master SEC wiskunde + natuurkunde

Peter van Dorenvanck              master SEC wiskunde

Nathalie van Gils                       master LVHOM

Mark Timmer (cum laude)              master SEC wiskunde

Aernout van Rossum (cum laude) master SEC natuurkunde

Jony Heerink                              master SEC natuurkunde

Hartelijk gefeliciteerd namens ELAN!

Als ELAN-medewerker of ELAN student ontvang je deze nieuwsbrief. Heb je vragen, opmerkingen of een onderwerp voor de volgende editie, neem dan contact op met de redactie.

Description: NEWgw-nws_footer

English Information: This newsletter is addressed to the staff/students of ELAN. At this time, this service in only offered in Dutch.