nieuwsbrief februari 2012

Description: header2_940x99 Februari 2012 - Nieuwsbrief ELAN masters SEC en LVHOM en de minor Leren Lesgeven

Afschaffing van de cijferbriefjes

Vanaf het begin van dit studiejaar wordt het gebruik van cijferbriefjes bij de ELAN opleidingen afgebouwd. ELAN-docenten leveren cijferlijsten in en de cijfers worden daarna zo snel mogelijk door BOZ ingevoerd in Osiris. De cijferlijsten worden opgeslagen in het digitale archief van de UT.

Start tweede semester

De roosters voor het 2e semester zijn terug te vinden op de UT-roosterpagina: http://www.utwente.nl/so/student/onderwijs/roosters/

N.B. niet alle vakken zijn het gehele kwartiel in dezelfde zaal gepland: let goed op het rooster en mededelingen van de docent (in Blackboard).

Lesidee UT uitgewerkt tot Nanolab in de klas

Op donderdag 26 januari vond aan de Universiteit Twente de 4e conferentie van Twents Meesterschap plaats. Deze conferentie slaat een brug tussen het voortgezet en het hoger onderwijs. Het thema van de conferentie was 'van onderzoek naar lesidee'. Prof. dr. Albert van den Berg overhandigde bij deze gelegenheid de eerste 'Lab on a Chip' leskoffer aan de school die de koffer gaat testen.

Lab on a Chip technologie is een belangrijk vakgebied binnen de nano­tech­nologie. Wereldwijd zijn duizenden onderzoekers bezig om gecompliceerde laboratoriumproeven zo te verkleinen dat ze op een glaasje van een paar vierkante centimeter passen. Professor van den Berg, winnaar van de Spinozapremie 2009, heeft opdracht gegeven om deze technologie een plaats te geven in het onderwijs, zodat leerlingen zelf proeven kunnen doen met een Lab on a Chip. De ontwikkeling van deze lesmodule en practicumset gebeurde met behulp van een DOT, docent ontwikkel team, o.l.v. dr. J.J. Wietsma, middelbare school docent aan het Greijdanus College en docent aan de Universiteit Twente. In de DOT ontmoeten docenten uit het voortgezet onderwijs (VO) en deskundigen van universiteit, hogeschool en bedrijfsleven elkaar.

Voor meer informatie over de NLT module Lab on a Chip, zie:

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=138099 en

http://www.beta-oost.nl/Vakken/NLT/NLTBestanden/EigenModules/LabOnAChipVWO/InformatiebladLabOnAChip/

Student-assistenten gezocht voor het Twente Academy Leerlingenlab

Voor het Twente Academy Leerlingenlab (TALL) zoeken we studenten die het leuk vinden om practica te begeleiden voor leerlingen. Het gaat vooral om het begeleiden van biologie, scheikunde en natuurkunde-practica voor boven­bouw havo/vwo.


Twente Academy Leerlingenlab (TALL)
In Carré is een speciaal Leerlingenlab ingericht: een laboratorium voor leerlingen in het voortgezet onderwijs met voorzieningen die doorgaans niet op de scholen aanwezig zijn. In dit lab kunnen leerlingen met een N-profiel experimenten uitvoeren, zowel in klassenverband met hun vakdocent als in kleine groepjes voor bijvoorbeeld hun profielwerkstuk.

Meer informatie
Lijkt het je leuk om practica te begeleiden in het Leerlingenlab, of wil je meer informatie? Dan kan je altijd contact opnemen met Rianne Wanders, r.r.wanders@utwente.nl of 06-1348 9756

Oproep voor student-assistenten voor ICILS

Dit voorjaar vindt in opdracht van Kennisnet de field trial plaats van het 1e International Computer and Information Literacy Study (ICILS): een interna­tionaal onderzoek naar de computer- en informatievaardigheden van leer­lingen in het tweede leerjaar van VO. Voor het uitvoeren van dit onderzoek zijn wij op zoek naar gemotiveerde studenten die hiervoor aan de slag willen.

In de maanden maart en april hebben we studenten nodig die als toetsleider naar scholen gaan om een digitale toets af te nemen onder 20 leerlingen uit de tweede klas. In totaal bezoeken we 24 scholen. Elke afname duurt ongeveer 3 uur, exclusief reistijd. Je krijgt vooraf (in februari) een training op de Universiteit Twente om je goed voor te bereiden. Toetsleiders worden aangesteld als student-assistenten en kunnen de gewerkte uren (incl. reistijd) declareren.

Meer informatie over het onderzoek kun je vinden op www.icils.nl

en http://icils2013.acer.edu.au .

Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met Annemiek Punter: r.a.punter@utwente.nl of Martina Meelissen: m.r.m.meelissen@utwente.nl

Wie? Gemotiveerde studenten (liefst met week-OV)

Wat? Aan de slag als toetsleider

Waar? Door het hele land en training in Enschede

Wanneer? Periode maart en april 2012, minimaal één schoolbezoek per week

Vergoeding? Vergoeding volgens het student-assistent tarief.

Problemen bij het schrijven van een scriptie: Writing Centre

Have you got stuck while writing a report, an essay, a thesis or another text?

Are you going round in circles, not making any progress?

Is your teacher or supervisor not pleased with your writing, but you are not certain how to improve your text?

Are you unable to find those writing tools that can make your writing process easier?

Would you like to prevent writing problems?

The Writing Centre is a service for all Bachelor and Master students at the University of Twente, offering help with any academic writing assignment in Dutch or in English.

http://www.utwente.nl/so/writingcentre/

Vragen over de studie?

Met de studieadviseur van ELAN kun je overleggen over allerlei studie gerela­teerde zaken, zoals studiekeuze, problemen met de studie, vertraging, vrij­stellingen en onderwijs- en examenregelingen. De studieadviseur kan eventueel voor hulp doorverwijzen naar andere instanties binnen of buiten de universiteit.

Contactgegevens Gerdy ten Bruggencate:

e-mail g.c.tenbruggencate@utwente.nl, kamer Cubicus C-118, tel. 053 489 3276

Met vragen over de invulling van je studieprogramma en over de onderzoeks­onderdelen kun je bij je mentor terecht. De mentoren zijn:

▪ Fer Coenders: scheikunde

▪ Nico van Diepen: informatica

▪ Anne Dijkstra: wetenschapscommunicatie

▪ Nellie Verhoef: wiskunde

▪ Margarita Jeliazkova: maatschappijleer

▪ Henk Pol en Jan van der Veen: natuurkunde

Contactgegevens medewerkers ELAN: utwente.nl/elan/medewerkers/

Als de studieadviseur en je mentor niet bereikbaar zijn, kun je voor dringende vragen contact opnemen met het secretariaat van ELAN.

e-mail G.F.P.Teppich@utwente.nl, kamer Cubicus C-220, tel. 053 489 3560

Met vragen over Blackboard en OSIRIS kun je terecht bij het Bureau Onderwijszaken van GW. BOZ-contactpersoon voor ELAN is Huub Engbers.

e-mail h.t.engbers@utwente.nl, kamer Cubicus C-102, tel. 053 4894122

Study and Career

Kun je wat tips en adviezen gebruiken om effectiever te studeren of om goede (studie)loopbaankeuzes te maken? Wil je bepaalde vaardigheden beter ont­wikkelen? Ben je bijna klaar met de studie en wil je je oriënteren op de arbeidsmarkt of het solliciteren alvast oefenen? Voor deze doeleinden is de Study & Career Service opgezet, zie: http://www.utwente.nl/so/studyandcareer/

Als ELAN-medewerker of ELAN student ontvang je deze nieuwsbrief. Heb je vragen, opmerkingen of een onderwerp voor de volgende editie, neem dan contact op met de redactie.

Description: NEWgw-nws_footer

English Information: This newsletter is addressed to the staff/students of ELAN. At this time, this service in only offered in Dutch.