nieuwsbrief december 2012

Description: header2_940x99December 2012 - Nieuwsbrief ELAN masters SEC en LVHOM en de minor Leren Lesgeven

Afsluiting 20 EC minor Leren Lesgeven donderdag 17 januari

(ook voor master studenten)

Op donderdag 17 januari wordt de (20 EC) minor Leren Lesgeven inhoudelijk en feestelijk afgesloten. Gedurende de middag krijgt elke richting (schoolvak) 15 minuten de tijd om een les(deel) of een werkvorm te presenteren (het liefst interactief). Dit wordt begeleid door de vakdidactici.

Alle studenten die vakdidactiek I volgen (minor- en masterstudenten) nemen hieraan deel en dienen hiervoor de middag (vanaf 15 uur) te reserveren.

Aan het einde van de middag is er een borrel voor alle studenten en docenten.

Description: http://www.dub.uu.nl/sites/default/files/styles/article_top/public/legacy/images/minor.jpg

Advies 30 EC minor (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica)

Als je geïnteresseerd bent in het behalen van een onderbouw lesbevoegdheid via de uitbreiding van de 20 EC minor met 10 EC (Didactiek onderbouw en Onderbouwstage) in het tweede semester, dien je hierover een advies­gesprek aan te vragen met de vakdidacticus.

Ter voorbereiding op dit gesprek schrijf je een korte motivatie en vraag je het advies van de schoolpracticumbegeleider/vakcoach op de school waar je stage loopt.

Alle minorstudenten ontvangen hierover een mail via hun UT-e-mailadres, met een formulier waarop de motivatie en het advies kunnen worden ingevuld. Geïnteresseerden dienen voor 12 december in een reply op deze mail te melden dat ze willen deelnemen aan de 30 EC minor. Het formulier moet worden ingevuld en opgestuurd naar de vakdidacticus. Vervolgens maak je een afspraak met de vakdidacticus voor het adviesgesprek. Deze procedure moet zo spoedig mogelijk worden doorlopen en bij voorkeur voor de kerstvakantie, maar uiterlijk 15 januari zijn afgerond.

Het formulier is ook te vinden op de website van ELAN

www.utwente.nl/elan/huidige_studenten/minor%20studenten/Advies%20educminor_2012_2013%20formulier.pdf

N.B. De onderbouwbevoegdheid kan volgens een ministeriële regeling alleen worden verleend bij bepaalde combinaties van bachelor en schoolvak, voor een overzicht zie: www.utwente.nl/majorminor/geinstitutionaliseerde_minors/themaminors/themaminor_kbo.doc/

Geef bij aanvragen bachelordiploma aan dat de onderbouwbevoegdheid op je diploma moet komen te staan. Dit kan in een later stadium niet meer.

Description: http://www.frenckencollege.nl/Portals/0/images/OenO/o&o1.jpg

Aantekening O&O: Technasium, iets voor jou?

Tijdens je studie al een aantekening O&O (onderzoek & ontwerpen) halen? In samenwerking met het Expertisecentrum Technasium en de andere Technische Universiteiten organiseren we dit vak (code 201100136). Tegelijk met je lesbevoegdheid haal je ook de aantekening O&O. Dat is interessant mocht je op een technasiumschool willen solliciteren of als je daar nu al werkt. Het 5 EC-vak wordt in het derde kwartiel gegeven en bestaat uit 4 landelijke workshopdagen (donderdagen), een korte technasiumstage (combinatie met SP2 is mogelijk), enkele bijeenkomsten op de UT, een aantal praktijkopdrachten en een slotmiddag in juni.

Vragen? Coördinator/docent: Marieke Rinket, m.rinket@utwente.nl

Opgeven bij: Pauline Teppich (pauline.teppich@utwente.nl)

Description: http://www.utwente.nl/elan/huidige_studenten/nieuwsbriefstudenten/Archief/DEF_Nieuwsbriefdecember2011.doc/DEF_Nieuwsbriefdecember2011-8.png

Prijs voor Rianne Elizen

Een van de Science Communication studenten, Rianne Elizen, won met haar team de NRG battle: een wedstrijd waarbij oplossingen bedacht moesten worden voor een energieprobleem. Het team met Rianne verzon een manier om de opbrengst te verhogen van blauwe energie, de energie die vrijkomt als je zoet water door een membraan in zout water laat stromen.

De studenten mogen binnenkort dit idee uitleggen in en korte documentaire op National Geographic. A.s. 6 december studeert Rianne zowel bij Scheikundige Technologie als bij Science Communication af. Gefeliciteerd!

Zie bericht op de UT nieuws site:

www.utnieuws.nl/studenten/uters-winnen-tv-documentaire

Description: http://www.utwente.nl/lerarenconferentie/home.doc/home-1.jpg

Conferentie Twents meesterschap

Op 31 januari 2013 vindt op de UT weer de conferentie Twents Meesterschap plaats. Het thema is “Noaberschap”. Toelichting: primair, voortgezet en hoger onderwijs zijn buren in het ‘onderwijsgebouw’, zij ontmoeten elkaar jaarlijks op Twents Meesterschap. Bij deze conferentie kun je andere docenten (in opleiding) ontmoeten, workshops en lezingen bijwonen en nieuwe ervaringen opdoen binnen of buiten je eigen vakgebied. Studenten van de masters SEC en LVHOM kunnen zich kosteloos inschrijven voor deze conferentie.

Description: http://www.studereninleiden.nl/images/uploads/Algemeen/tentamen_tijd_thumb.jpg

Inschrijving voor derde - en volgende - tentamenpogingen

Als je het tentamen voor een vak al twee keer hebt gedaan, zal je merken dat je je niet voor een derde keer kunt inschrijven. Dit houdt verband met een regeling voor bachelor-studenten, die toestemming moeten aanvragen voor de derde tentamenpoging.

Pre-master en masterstudenten hoeven voor derde en volgende tentamenpogingen geen toestemming aan te vragen, maar de inschrijving in Osiris is automatisch geblokkeerd, dus je moet handmatig worden ingeschreven voor het tentamen.

Wat moet je hiervoor doen?

Stuur tijdens de intekenperiode voor het tentamen een mail aan de tentamen­organisatie: TentamenBureau@gw.utwente.nl

In deze mail dien je te vermelden:

- naam en studentnummer

- cursusnaam, cursuscode en datum tentamen

- of je een pre-master of masterstudent bent

- eventueel: of je gebruik wilt maken van bijzondere voorzieningen bij het tentamen (alleen als je je hiervoor eerder hebt aangemeld).

Je ontvangt vervolgens van de tentamenorganisatie een mail met de mededeling dat je bent ingeschreven voor het tentamen.

Volg je deze procedure niet, dan kun je niet deelnemen aan het tentamen. Als je het tentamen toch maakt, zonder inschrijving in Osiris, dan wordt dit tentamen niet nagekeken en/of het cijfer niet geregistreerd. Het is niet mogelijk om zonder inschrijving deel te nemen aan tentamens (ongeacht het aantal pogingen).

Zorg er dus altijd voor dat je je tijdig inschrijft voor tentamens, zodat je niet in de knel komt met de inschrijvingsdeadline!

Description: http://www.beeldbank.leidenuniv.nl/ImageDisplay.php?uid=FT083186&thumbed=6

De Opleidingscommissie (OLC)

Hopelijk heb je wel eens van de Opleidingscommissie (OLC) gehoord. Maar wat doet zij eigenlijk? Elke opleiding heeft haar eigen OLC en de taken zijn wettelijk omschreven en vastgelegd in het faculteitsreglement:
-Het geven van advies over de OER.
-Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoer van de OER (Onderwijs en Examen Reglement).
-Het desgevraagd of eigener beweging geven van advies aan de opleidingsdirecteur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding.
 
Voor de studenten is de OLC waarschijnlijk het meest zichtbaar tijdens de vakevaluaties. Op verzoek van de OLC worden, aan het einde van elk kwartiel, digitale enquêtes rondgestuurd. Sinds kort worden deze aangevuld met panelgesprekken. In een panelgesprek praten studentleden van de OLC met studenten over het onderwijs van de afgelopen periode. De resultaten van de gesprekken en enquêtes worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren. Onder andere dankzij de OLC is dit jaar de planning en organisatie rondom de schoolstages sterk verbeterd.
 
De OLC vertegenwoordigt zowel studenten als staf. De leden van de OLC zijn te vinden op de OLC webpagina van ELAN. Hier zijn ook de notulen van onze vergaderingen te vinden waarin onze andere activiteiten worden beschreven. OLC studentleden zijn voor hun medestudenten een aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen m.b.t. de opleiding. Schroom je niet om ze aan te spreken of te mailen met je vragen en opmerkingen. Of kom ze helpen met hun taken en meldt je aan om zelf zitting te nemen in de OLC.


OLC studentlid Kaj Schadenberg (k.schadenberg@student.utwente.nl)

Description: http://www.google.nl/url?source=imglanding&ct=img&q=http://www.socialwize.nl/wp-content/uploads/2012/01/afstuderen.gif&sa=X&ei=-se9UMrBB5CQ4gT34YGIBA&ved=0CAsQ8wc&usg=AFQjCNGs_qw1XlCRtInHy9sdhBsW96Eoig

Afstuderen/Masterexamen

Ben je bijna klaar met afstuderen en wil je het masterexamen aanvragen, lees dan de procedure voor het afstuderen op:

www.utwente.nl/elan/huidige_studenten/master%20studenten/afstuderen/ en vul de benodigde aanmeldingsformulieren in (voor het examen en voor het vakkenpakket, zie website).

N.B. Minimaal 4 weken voor de afstudeerdatum melden bij BOZ-GW (zie procedure).

Als ELAN-medewerker of ELAN student ontvang je deze nieuwsbrief. Heb je vragen, opmerkingen of een onderwerp voor de volgende editie, neem dan contact op met de redactie.

Description: NEWgw-nws_footer

English Information: This newsletter is addressed to the staff/students of ELAN. At this time, this service in only offered in Dutch.