Aantekening Onderzoek & Ontwerpen

Dit jaar hebben 16 docenten in opleiding van verschillende lerarenopleidingen meegedaan aan de landelijke pilot O&O. Daarmee halen ze naast de eigen lesbevoegdheid direct ook een aantekening voor het technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Dat is handig als je op een technasium aan de slag wilt. In heel Nederland zijn inmiddels 70 Technasia actief, zie www.technasium.nl.

Landelijke pilot O&O

Het programma bestaat uit een 5-tal gemeenschappelijke workshopdagen in Utrecht en een korte stage op een technasium in je eigen regio. Ook werk je via een projectopdracht een vraag van een bedrijf uit voor het technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen. De workshopdagen gaan over: introductie technasium en competentiegericht denken; begeleiden & beoordelen binnen het vak O&O; een ontwerp- of onderzoeksopdracht maken; bedrijfscontacten en creatieve denktechnieken. De waardering voor deze workshops was bijzonder goed met ‘rapportcijfers’ tussen de 7.7 en 8.7.

Meer informatie en aanmelden

Ook in 2011-2012 wordt de pilot in kwartiel-3 opnieuw aangeboden. Kijk eens of dat iets voor jou is en zet het vast in je studieplanning. De omvang van het vak is 5 EC. Meer weten over de inhoud, mail m.rinket@utwente.nl. Nu al aangeven dat je mee wilt doen, mail m.meenink@utwente.nl.