Vrij project

Voor studenten is een vrij project (197455050) mogelijk van 5 tot 20 EC, in overleg met de vakdidacticus:

A (5EC)

B (10EC)

C (15 EC)

D (20 EC)

Voor meer informatie, zie hieronder de algemene beschrijving uit Osiris

Verschillende soorten taken en opdrachten, die bijdragen aan de academische vorming van de student, kunnen als vrij project worden uitgevoerd.

-          Een literatuurstudie of een kleinschalig onderzoek.

-          Een vervangende opdracht als een vak uit het vakkenpakket niet op de reguliere wijze gedaan kan worden.

-          Het ontwikkelen van een practicum voor een vak, het verzorgen van onderwijs voor een vak, het (mede)begeleiden van een groep bij hun profielwerkstuk.

-          De organisatie van (grote) evenementen, zoals buitenlandse excursies of symposia.

-          Het volgen van seminars en symposia.

-          Het schrijven van een wetenschappelijke publicatie.

-          Buitenlandse stages of buitenlandse onderwijsoriëntatie. Studenten kunnen bijvoorbeeld deelnemen in het Europese project COPE (COmpetences of Professional Educators in Europa). De Universiteit Twente en Saxion nemen gezamenlijk deel aan dit project. In dit project kunnen (student-) docenten internationale docentcompetenties verwerven. Samen met instellingen uit de landen Denemarken, Polen, Roemenie, Spanje en Noorwegen wordt deze cursus uitgevoerd.

-          Bijzondere incidentele activiteiten ten behoeve van de faculteit, de universiteit of de maatschappij in het algemeen.

De student die activiteiten wil laten aanmerken als vrij project dient een projectvoorstel in op een meldingsformulier. Hierop wordt naast een beschrijving van het project door de begeleidende docent ook vermeld waarop de beoordeling wordt gebaseerd (bijvoorbeeld het eindproduct of een schriftelijke of mondelinge rapportage).

Voor de begeleiding en beoordeling geldt het volgende:

1.

Een vrij project dient begeleid te worden door een docent van ELAN.

2.

Indien het een Vrij Project B, C of D betreft dient het door een tweede persoon medebeoordeeld te worden. De begeleider zoekt de tweede beoordelaar.

Het projectvoorstel moet worden goedgekeurd door de begeleidende docent en de mastercoördinator. Is de mastercoördinator tevens de begeleider dan moet het projectvoorstel goedgekeurd worden door een tweede docent van ELAN. 

Contactpersoon:

dr. J.T. van der Veen (email: j.t.vanderveen@utwente.nl)