Conferentie ‘Vlootschouw, Opbrengsten van ICT in het onderwijs’

Schrijf u in voor de conferentie ‘Vlootschouw, Opbrengsten van ICT in het onderwijs’

Op 21 april 2011 organiseert Stichting Kennisnet een bijzondere conferentie in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht: ‘de Vlootschouw, Opbrengsten van ICT’. Kennisnet stimuleert onderzoek naar rendement van ict in het onderwijs en werkt daarbij samen met een breed netwerk van onderzoekers.

De conferentie is een ontmoetingsplaats voor onderwijsprofessionals, wetenschappers, onderzoekers, leraren / docenten en beleidsmakers (zowel in scholen, opleidingsinstellingen als sectorraden en overheden) die zich inzetten voor onderwijskwaliteit  en willen weten hoe ict daar in de onderwijssectoren PO, VO en MBO aan kan bijdragen. De onderzoekers die in het afgelopen jaar betrokken waren bij de uitvoering van onderzoek presenteren de meest actuele inzichten over wat wel en wat niet werkt met ict in het onderwijs.

De conferentie staat nadrukkelijk ook open voor studenten van universiteiten en hogescholen (onderwijskunde; lerarenopleidingen). Wij nodigen u van harte uit om bij deze bijzondere dag aanwezig te zijn. Voor het voorlopige programma zie www.bit.ly/vlootschouw. U kunt zich daar kosteloos aanmelden.