Eerste afgestudeerden 2 naar 1

Op 13 december zijn voor de masteropleiding Science Education and Communication de eerste twee studenten afgestudeerd. Jasper Klomp en Peter Dorenvanck volgden hun master binnen het 2 naar 1 voor Toppers Traject dat ELAN aanbiedt. De twee studenten behaalden door hun afstuderen hun eerstegraads lesbevoegdheid in de wiskunde.

Inhoud afstudeerproject

Jasper en Peter hebben in hun Onderzoek van Onderwijs gezien dat de wiskundemodule ‘speltheorie’ een welkome aanvulling is in het wiskunde D programma in het voortgezet onderwijs. De twee zijn tevreden over de uitkomsten van hun onderzoek. Ze zijn met name te spreken over het feit dat ze hebben aangetoond dat instrumenteel en symbolisch begrip niet toereikend is voor het leren van hogere wiskunde. De twee studenten geven aanbevelingen aan vo-docenten, om toekomstige universitaire leerlingen hiermee rekening te laten houden.

2 naar 1 voor Toppers Traject

Sinds september 2008 kunnen tweedegraads docenten in het voortgezet onderwijs via de masteropleiding Science Education and Communication hun eerstegraads lesbevoegdheid behalen in wiskunde, scheikunde, natuurkunde of informatica. Zij doen dit door een speciale scholingsovereenkomst af te sluiten. Door deze overeenkomst af te sluiten wordt leren en werken op elkaar afgestemd in het 2 naar 1 voor Toppers Traject.