Interview D. Dresscher/Vrij project ELAN

Douwe Dresscher

PAL Bonhoeffer College in Enschede en huidig Elektrotechniekstudent (EL) – Universiteit Twente (UT)

Naast zijn EL-studie aan de UT werkt Douwe Dresscher op het Bonhoeffer College te Enschede.

Hij combineert zijn studie met het geven van lessen voor het nieuwe vak Life en Science. Zijn technische basiskennis kan hij zo toepassen in het verzorgen van zijn lessen. Deze lessen verzorgt hij donderdagochtend en verder is hij vrij in het plannen van anderen activiteiten.

Robotica Curriculum

De interesse in lesgeven ontstond toen Douwe ervaarde hoe het is om practica en projecten te begeleiden. Toen daarna de vraag kwam of hij aan de slag wilde met het Robotica-curriculum voor het vak Life en Science was dit natuurlijk een buitenkans: Een leuke bijbaan en een aansluitend onderwerp bij zijn studie

Studiepunten voor educatieve activiteiten

Douwe ontving studiepunten voor het schrijven van lesmateriaal en het geven van lessen. Dit is beoordeeld aan de hand van een reflectie die hij heeft geschreven over de eerste helft van dit lesjaar. Hiermee heeft hij aangetoond dat hij het geleerde heeft toegepast in de praktijk.

VRIJ PROJECT

ELAN kent de mogelijkheid om 5 EC (of meer) toe te kennen aan bijzondere projecten met een educatief of science communication karakter. Randvoorwaarde is natuurlijk dat je niet alleen iets gedaan hebt, maar ook nog iets geleerd. Verder is er heel veel mogelijk, van een buitenlandstage tot het realiseren van lesmaterialen voor basisscholen of excellentietrajecten. Soms moet je nog even wat extra doen om voor jezelf en de docent duidelijk te maken wat er is geleerd, maar aarzel niet als je meent hiervoor in aanmerking te komen. Zie ook de tekst in de studiegids als je meer wilt weten. 

PAL

PAL staat voor Persoonlijk Assistent Leraar en zal dus zoals de naam zegt docenten ondersteunen in hun werkzaamheden. Er zijn drie soorten PALs, de reken-, taal- en bètaPAL, maar als u zelf een beter bestemming heeft voor de PAL is dit natuurlijk ook mogelijk..

Soorten PAL’s

RekenPALs kunnen bijvoorbeeld bijlessen geven of ondersteunen bij huiswerkbegeleiding bij vakken als Wiskunde, Economie, Handel en Verkoop of Management en Organisatie.

TaalPALs kunnen worden ingezet bij het bieden van hulp bij grammatica of het schrijven van werkstukken bij vakken als Geschiedenis en Maatschappijleer, of bij het schrijven van een stageverslag of profielwerkstuk.

De bètaPAL kan vakinhoudelijk worden ingezet bij het ondersteunen van de docent door bijvoorbeeld het assisteren bij praktijklessen, het opzetten van practica of wedstrijden en het verzorgen van bijlessen in de vakken Scheikunde, Natuurkunde, Biologie, NLT of Voertuigentechniek.

Meer informatie over PAL

http://www.twenteacademy.nl/docenten/PAL/