CoL wiskunde prijs NWD

Op 28 en 29 januari vinden de Nationale Wiskunde Dagen plaats. VO docent Fokke Hoeksema - die deelneemt aan de Community of Learners (CoL) Wiskunde van ELAN – heeft namens deze CoL een workshopvoorstel ingediend en deze is gehonoreerd en heeft een prijs gewonnen van €500,- waarmee hij gratis toegang krijgt tot de NWD.

Het oordeel van het juryrapport over de te houden workshop is alsvolgt:

Wat denken leerlingen écht?
Fokke Hoeksema, Petra Hendrikse en Nellie Verhoef.


In een ‘community of learners’ georganiseerd door de UT als activiteit voor de professionalsiering van docenten hebben de inzenders een lesson study gedaan over het denken van leerlingen. Thema was een les over de introductie van de eenheidscirkel. Het voorstel is goed gedocumenteerd (naast een korte beschrijving is er een mogelijk tekst voor het programmaboekje en een opzet voor de werkgroep), en als voorbeeld van innovatieve nascholing die rekening houdt met recente inzichten over de effectiviteit van professionalsering is dit zeker een goed voorstel. De ‘lesson study’-werkwijze is op alle schooltypen en -niveaus in te zetten, waarbij (zoals in Twente uitgevoerd) deskundige begeleiding in het begin wel nodig is. De jury ziet een goede balans tussen wiskundige inhoud en vakdidactiek.
In overleg met de coach moet een goede balans gevonden worden tussen 'halen' en 'brengen' (De deelnemers aan de workshop worden zelf aan het werk gezet. Dat is een prima zaak, maar er  moet voor hen ook genoeg aanbod zijn.) Het onderwerp zal leraren zeker aanspreken!