OLC

Voor de masters SEC en LVHOM bestaat een opleidingcommissie die allerlei opleidingszaken behandelt. In de commissie zitten zowel docenten als studenten.

Een van de studentleden stelt zich voor:

Ik ben Mathijs (Matthias) Matzner. Met veel enthousiasme ben ik lid van de OLC. Niet alleen om vergadertechnieken op te doen, maar ook om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de opleiding. Ik heb altijd een luisterend oor voor mijn medestudenten en vind dat we in de OLC de kans krijgen om echt iets te veranderen (vooral omdat de opleiding redelijk kleinschalig is en daardoor iedere stem telt).

Ik begon met mijn eerste master ILO psychologie (instructie, leren en onderwijs) hier aan de UT om nieuwe leermethoden te onderzoeken. Tijdens de studie ontdekte ik dat we wel veel kennis hebben over leren, maar hiervan weinig gebruik maken. Er bestaat volgens mij een enorme scheiding tussen wetenschap en praktijk. Ik hoop hier ooit een schakel voor te kunnen vormen. De OLC en mijn tweede master LVHOM zijn daar in ieder geval al goede mogelijkheden voor.