Twente's got Talent

Twente's got Talent: Gedifferentieerder aanbod voor leerlingen dankzij nieuwe technologieën

Het Twente’s got Talent Project

Twente’s got Talent is een mooi voorbeeld om te laten zien wat ELAN zoal kan betekenen voor het VO-PO en HO. Zo is eind vorig jaar het project "Twente's got Talent" van start gegaan op basis van de subsidieregeling Programma ICT diensteninnovatie van de Provincie Overijssel.

Twente's got Talent beoogt de regionale onderwijskennisinfrastructuur –van basis- tot en met wetenschappelijk onderwijs– te versterken door in te zetten op betere benutting van het al aanwezige kennispotentieel via de inzet van nieuwe ICT-diensten. Daarbij wordt ingezet op het verbeteren van de aansluiting PO-VO en VO-HO op het gebied van onderwijs in de bètavakken, het versterken van het onderlinge contact en het wederzijds enthousiasmeren voor de bètavakken door netwerkvorming en het verruimen van de mogelijkheden voor docenten, scholen en leerlingen.

Aansluiting VO-HO

In januari is de eerste fase over aansluiting VO-HO van start gegaan. Doelstellingen zijn o.a. online lesarrangementen en begeleiding van leerlingen ter (gedeeltelijke) vervanging van het reguliere onderwijs, voor bijvoorbeeld topsporters en het hiervoor ontsluiten van bestaand digitaal lesmateriaal volgens geaccepteerde standaarden (Edurep, wikiwijs). Daarnaast gaan samenwerkende VO-scholen op afstand synchroon (videoconferencing en gekoppelde digiborden) en asynchroon vakken met kleine leerlingaantallen verzorgen (bijv. wiskunde-D) en leren VO-scholieren op een leuke en online manier om te gaan met Games- en Programmeer concepten.

Aansluiting PO-VO

Per 1 september start het deelproject rondom de aansluiting PO-VO. Dit deelproject beoogt modules te ontwikkelen door docentontwikkelteams op het gebied van wetenschap en techniek voor de bovenbouw van het basisonderwijs met materiaal dat onder andere geschikt is voor digiborden. Daarnaast wordt er in het project een “overgangscurriculum” wetenschap en techniek ontwikkeld, door en voor po- en vo-scholen.

ELAN studenten

Kansen voor huidige ELAN studenten komen er wellicht ook: in het kader van dit project kunnen er opdrachten worden uitgevoerd voor bijvoorbeeld het vak ‘onderzoek van onderwijs”.

Meer informatie

- Ingrid Breymann (ELAN), projectleider Twente's got Talent

- Petra Fisser (C&O), deelprojectleider Twente's got Talent PO-VO

http://www.utwente.nl/elan/professionalisering/tgt/