Docentontwikkelteams (DOT’s) officieel van start

Een 40 tal VO-docenten wiskunde, natuurkunde, informatica en scheikunde, heeft op maandag 13 september de officiële start van de DOT’s bijgewoond.

Professionalisering van docenten

Pieter Boerman, directeur loket VO, verzorgde de aftrap. In zijn openingswoorden benadrukte hij dat het uiteindelijk gaat om de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen. Professionalisering, onderzoek en onderwijs kunnen op een mooie manier worden samengebracht in de DOT’s. Het feit dat in korte tijd zo veel schoolleiders hun medewerking hebben verleend, en dat zo veel docenten, ondanks de tijdinvestering die van hen gevraagd wordt, participeren, geven aan dat ook het voortgezet onderwijs doordrongen is van het feit dat professionalisering van docenten belangrijk is.

Onderzoek

Loes Segerink, AIO bij de BIOS groep van Albert van de Berg, heeft in een lezing inzicht gegeven in haar onderzoek naar de ontwikkeling van een chip voor sperma analyse. Bij onvrijwillige kinderloosheid is het gebruikelijk het zaad van de man te onderzoeken op aantal spermatozoïden, hun snelheid en hun vorm. Dat gebeurt nu nog in een gespecialiseerd ziekenhuis. Loes ontwikkelt een draagbaar systeem, een Lab-on-a-chip, voor deze zaadanalyses zodat de test thuis uitgevoerd kan worden.

Nadat de opleidingsdirecteur ELAN, Jan van der Veen, nog een aantal praktische zaken onder de aandacht had gebracht, hebben de zeven groepen hun werkzaamheden binnen eigen kring vervolgd.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst staat gepland voor maandag 11 oktober. Dan is er geen plenaire bijeenkomst maar wordt er gewerkt in de diverse deelgroepen.

Nieuwe DOT’s

In de loop van het jaar starten er nog twee DOT’s:

-

Economie/M&O (na de herfstvakantie)

-

-Bedrijven-DOT voor docenten die te maken hebben met bedrijfscontacten in het onderwijs.

Meer informatie komt tzt op onze website te staan