Te Molder Hoogleraar Science Communication

Het College van Bestuur heeft dr. Hedwig te Molder benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Science Communication. Haar aanstelling voor onbepaalde tijd gaat in op 1 september aanstaande en omvat 0.5 fte. Te Molder is momenteel werkzaam bij Wageningen Universiteit, sectie Communicatiewetenschap, waar ze vanaf haar aanstelling bij de UT parttime aan verbonden blijft.

Hedwig te Molder gaat zich aan de UT bezighouden met onderzoek en onderwijs ten aanzien van communicatie over wetenschap en opkomende technologieën. Eerder deed zij onderzoek naar de interactie tussen experts en consumentburgers bij nieuwe biotechnologieën, en meer in het algemeen naar de betekenis van wetenschap en technologie in het alledaagse leven, met name in gesprekken. Zij begeleidt en begeleidde meer dan tien onderzoeksprojecten, onder meer voor het Centre for Society and Genomics en een zestal NWO projecten. Haar publicaties hierover verschenen in een reeks internationale tijdschriften en boeken. Met Jonathan Potter bracht zij een boek uit over de rol van cognitie in sociale interacties (Conversation and Cognition, CUP, 2005), waarvoor zij de Distinguished Book Award van de American Sociological Association ontving. In 2007 ontving zij een hoge onderwijsbonus omdat zij behoorde tot de beste docenten van Wageningen Universiteit.

Meer informatie over Hedwig te Molder is te vinden via de volgende website: http://www.com.wur.nl/UK/Staff/TeMolder