Meer studenten in aanmerking voor lesbevoegdheid

Het ministerie van OCW verruimt het aantal studierichtingen dat in aanmerking komt voor een lesbevoegdheid na de bachelor. Studenten kunnen via de educatieve minor Leren Lesgeven aan de slag op middelbare scholen. De minor kent 2 varianten. De 20 EC minor is vooral bedoeld als kennismaking met lesgeven. Doe je nog 10 EC extra dan kan dat een onderbouw lesbevoegdheid opleveren in combinatie met je bachelor diploma TW, ST, TN, INF, EL, WB, AT, BMT, CiT, IO, WB en BSK.

Meer informatie

Voor meer informatie kunnen studenten contact opnemen met de onderwijscoördinator van ELAN,

mw G. ten Bruggencate, g.c.tenbruggencate@utwente.nl

Aanmelden

Overstappen is mogelijk door contact op te nemen met de onderwijscoordinator van Elan en via opgave via de major-minorsite: http://www.utwente.nl/majorminor/inschrijven/ .

De deadline hiervoor is vrijdag 9 juli.