Assessment Centrum TSE

Op 28 januari jl. opende Henk Mulders het Assessment Centrum TSE op de conferentie ‘Krachtig Meesterschap’ op de Universiteit Twente.

Nu, een half jaar later kunnen we met trots vaststellen dat het ACT een toegevoegde waarde heeft in de professionalisering van onderwijzend personeel. En daarmee bijdraagt aan beter onderwijs! De start in januari is de moeite waard gebleken!

Door assessments nieuwe koers in loopbanen

Assessments afnemen is boeiend en verrassend werk. Kandidaten hebben banen in het bedrijfsleven verlaten en willen in het onderwijs werken. Vaak vanwege maatschappelijk relevante van de job; als zij-instromer gaan ze aan de slag. Andere kandidaten staan al jaren voor de klas en willen een nieuwe koers in hun loopbaan. Vaak hebben zij zoveel waardevolle kennis en ervaring dat zij deze breder willen inzetten. Binnen de realisatie van de functiemix blijken er dan ineens interessante trajecten mogelijk te zijn.

Werkwijze van het Assessment Centrum TSE

Assessments in het ACT zijn boeiend omdat het een gezamenlijke zoektocht van kandidaat en assessor is om kwaliteiten in beeld te brengen en professionalisering (en loopbaanontwikkeling) op maat in te richten.

De werkwijze van het ACT bevalt goed. In een oriënterend gesprek scherpen we de assessmentvraag aan en ontwerpen we een passend assessment. We kiezen daarbij uit de instrumenten als portfolio, persoonlijkheidsvragenlijst, capaciteitentest, casussen, criterium gericht interview en reflectiegesprekken. In de regel ligt er na een traject van vijf weken een rapport met functie- en scholingsadviezen en EVC’s.

Voortgang ACT

Sinds februari zijn er 5 zij-instroomassesssments (fr, wis, bio, ec) afgenomen, 13 ontwikkelassessments (1 LB, 10 LC, 3 LD en 2 met open vragen) en 4 assessments ‘van tweedegraads naar eerstegraads’. Verder zijn we in gesprek met diverse scholen; zij bereiden nu de aanvragen van assessments voor die veelal vlak na de schoolvakantie uitgevoerd kunnen worden.

Carel Vaneker

Projectleider ACT