Wiskunde C middag

Op 16 juni vond er een studiemiddag plaats met als thema Wiskunde C speciaal bedoeld voor docenten van middelbare scholen. Tijdens deze studiemiddag werden de docenten uit de regio geïnformeerd over de veranderingen die het vak vanaf 2014 ondergaat.

In de huidige onderwijspraktijk van Wiskunde C wordt het vak door leerlingen niet zo vaak gekozen maar een school dient het wel aan te bieden. We zien vaak dat de school nu nog een klascombinatie zoekt met Wiskunde A, een constructie met allerlei nadelen. Wil het karakter van Wiskunde C (de voorbereidende wiskunde op alpha-studies: sociale, culturele, juridische en taal- en maatschappijwetenschappen) goed tot uitdrukking komen, dan biedt het nieuwe programma Wiskunde C daartoe de mogelijkheden per 2014.

In 2014 zullen de nieuwe programma's voor alle wiskundevakken worden ingevoerd in 4vwo en 4havo. Voor het vak wiskunde C zal het nieuwe programma wezenlijk verschillen van het huidige, uit wA1 afgeleide programma. De inhoud is meer toegespitst op de doelgroep leerlingen van het profiel C&M en de overlap met wiskunde A zal een heel stuk kleiner zijn.

Op de Studiemiddag werd het nieuwe wiskunde C programma toegelicht door N. Alink.

Verder hebben G.F. van der Hoeven en F.J. Dijksterhuis de volgende twee thema’s uitgewerkt:

Voordracht ‘Is de partner van Sjors een man?’

door G.F. van der Hoeven,

Faculteit EWI, opleidingsdirecteur Bacheloropleiding Creative Technology en Masteropleiding Human Media Interaction

De centrale begrippen van de logica zijn geldigheid en consistentie, en die zullen we dan ook belichten. Uitgangspunt zijn beweringen in natuurlijke taal. De spanning die bestaat tussen natuurlijke taal als communicatiemiddel enerzijds en het formeel gebruik van diezelfde taal anderzijds komen aan de orde. Dat betekent aandacht voor ambiguïteiten, voor het natuurlijk gebruik van een woord als "of", en voor de vele gedaantes van de implicatie in het dagelijks taalgebruik. Maar ook de verborgen vooronderstellingen die besloten liggen in het wereldbeeld dat spreker en luisteraar met elkaar delen (of denken te delen) komen aan in deze context aan de orde. Daarnaast verkennen we de relatie tussen geldigheid en afleidbaarheid, en laten de daarbij behorende volledigheids- en onvolledigheidsstellingen de revue passeren. Niet diepgaand, maar dat zal duidelijk zijn.

Voordracht ‘Wiskunde vanuit geschiedkundig perspectief’

door F.J. Dijksterhuis,

Faculteit Management & Bestuur – Steps

De geschiedenis is een rijke bron van uitdagende wiskunde. De hedendaagse wiskunde is het product van een eeuwenlange worsteling met concepten en methoden. Historische voorbeelden laten ons op een nieuwe manier naar vertrouwde wiskunde kijken en nodigen ons zo uit nog eens over de vanzelfsprekendheid ervan na te denken. In deze korte presentatie bestuderen we een voorbeeld uit het werk van Al-Chwarizmi. Wat manipuleerde de vader van het algoritme?

Voor meer informatie: http://onderwijs.math.utwente.nl/Voorlichting/Lerarenvoorlichting/StudiemiddagTW