Lab on a Chip module voor Natuur Leven &Technologie

Op donderdag 24 juni is het ontwikkeltraject voor een lesmodule Lab on a Chip voor Natuur Leven en Technologie van start gegaan. De ontwikkeling is ingezet omdat Prof. dr. Ir. Albert van den Berg een deel van zijn Spinozapremie 2009 hiervoor bestemd heeft. De ontwikkeling van de module is een samenwerkingsproject van de Universiteit Twente (ELAN, BIOS-Lab on a Chip groep) en Micronit Microfluidics.

Professionalisering docenten VO

ELAN heeft voor de professionalisering van docenten in het voortgezet onderwijs het concept “Docent Ontwikkel Team (DOT)” opgezet. Voor het vak NLT gaat een groep docenten zich bezig houden met de ontwikkeling van een NLT module Lab on a Chip om zodoende aan hun professionaliteit te werken. De docent-auteurs in de DOT worden door deskundigen van de UT én van Saxion geschoold in allerlei aspecten die met nanotechnologie en Lab on a Chip samenhangen. Binnen het project wordt nauw samengewerkt met deskundigen van de universiteit (groep BIOS, Lab on a Chip van Prof. Albert van den Berg). Deze DOT wordt geleid door dr. Jan Jaap Wietsma van ELAN en de coördinator van het NLT steunpunt Oost.

VO docenten

De zes VO-docenten die aan de DOT deelnemen geven de vakken biologie, natuurkunde of scheikunde. Enkelen zijn ook betrokken bij NLT, het bètavak waar deze disciplines samenwerken. Lab on a Chip is bij uitstek een multidisciplinair onderwerp. Het is een vakgebied met enorme groeipotenties. In de wetenschappelijke literatuur wordt over Lab on a Chip nu al meer gepubliceerd dan over micro-electronica. Om de leerlingen in het voortgezet onderwijs op de hoogte te brengen van dit vakgebied wordt de NLT module ontwikkeld. Tegelijk werken we op deze manier aan een netwerk rond Lab on a Chip, waarin bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen samenwerken.

DOT Bijeenkomsten

De DOT bijeenkomsten, elke tweede maandagmiddag van de maand, zijn bedoeld voor scholing en uitwisseling. De betrokken onderzoekers, leraren in opleiding en docenten kunnen van elkaar leren en de voortgang van de ontwikkeling van het lesmateriaal bespreken. De bijeenkomsten zijn op de UT, maar ook bij Micronit, Saxion of op een van de scholen. Hierdoor wordt het netwerk-karakter benadrukt. Doel is dat het ontwikkeltraject eind 2011 afgesloten wordt met certificering door de stuurgroep NLT, zodat de module Lab on a Chip voor alle NLT scholen in het VWO programma kan worden aangeboden.

Meer informatie

Via de website www.beta-oost.nl (NLT, Lab on a Chip) kun je de activiteiten van het ontwikkelteam Lab on a Chip volgen. Op www.betavak-nlt.nl is meer informatie te vinden over NLT.

Dr. Jan Jaap Wietsma, NLT steunpunt Oost, ELAN.

Projectleider ontwikkeling NLT module Lab on a Chip.

Ideeën verzamelen voor experimenten op school