2010-06

Laatste nieuws

vd veen

Verschuiving verantwoordelijkheden ELAN/LOKET VO

Jan van der Veen is per 1 mei jl. benoemd tot opleidingsdirecteur van de lerarenopleidingen Science Education and Communication en Leraar VHO Maatschappijleer. ... lees verder

te molder

Te Molder Hoogleraar Science Communication

Het College van Bestuur heeft dr. Hedwig te Molder benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Science Communication. Haar aanstelling voor onbepaalde tijd gaat in op 1 september aanstaande ... lees verder

Gerdy

Gerdy ten Bruggencate onderwijscoördinator

Gerdy ten Bruggencate is sinds kort, behalve studieadviseur, ook onderwijscoördinator voor de opleidingen binnen ELAN. Je kunt haar vinden in het Cubicus gebouw, kamer C-118 ... lees verder

introductie

Introductie nieuwe studenten

Op dinsdag 31 augustus en op donderdag 2 september vindt de introductie plaats van onze nieuwe minor- en masterstudenten LVHOM en SEC. ... lees verder