Nieuwe studieadviseur bij ELAN

Gerdy ten Bruggencate, studieadviseur ELAN

Na meer dan 25 jaar aan de UT, is mijn gezicht bij velen bekend. Dat merk ik nu ik weer een functie vervul waarbij ik vaker over de campus beweeg en veel mensen spreek. Een onderwijskundig promotie onderzoek is, zeker in de laatste fase, toch een solitaire bezigheid. In februari 2009 ben ik gepromoveerd op het proefschrift met als titel: Maken schoolleiders het verschil? Een onderzoek naar de invloed van schoolleiders op de schoolresultaten. Het promotie onderzoek heb ik uitgevoerd bij de vakgroep Onderwijsorganisatie en –management. Met de promotie heb ik eindelijk het doel gehaald dat ik mijzelf gesteld had, om een keer een onderwijskundig ‘meesterstuk’ af te leveren. Voordat ik aan het promotie-onderzoek begon, werkte ik lange tijd bij de onderwijskundige dienst van de UT (het voormalige Onderwijskundig Centrum): eerst als ontwikkelaar van computer ondersteund onderwijs, later als onderwijskundig adviseur met een breed werkterrein. Hierbij maakte ik kennis met de sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Tijdens mijn studie chemie aan de universiteit van Leiden kreeg ik een zeer degelijke natuurwetenschappelijke onderzoeksopleiding, maar sociaal wetenschappelijk onderzoek vergt toch een forse ‘paradigma shift’. Vooral de toetsing van onderwijskundige modellen aan data vond ik bijzonder fascinerend en ik ben dan ook blij dat mijn promotie-onderzoek zich op dit terrein heeft afgespeeld. Na afronding van het promotie-onderzoek wilde ik echter graag weer dichter op de onderwijspraktijk werken. Als studieadviseur bij ELAN houd ik mij niet alleen bezig met studiebegeleiding, maar voer ik ook andere onderwijskundige taken uit, ter ondersteuning van het opleidingsmanagement. Studenten binnen ELAN hebben verschillende technische en maatschappijwetenschappelijke vooropleidingen en ze volgen grotendeels trajecten op maat. Dat maakt de functie van studieadviseur bij ELAN voor mij extra interessant.

Studenten bij ELAN die een afspraak willen maken, kunnen mij bellen op toestel 3276. Mijn werkkamer is Cubicus C-120: na de balie linksaf, tweede deur rechts. Binnenlopen mag, als de deur openstaat. Ik werk op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag. Als ik niet aanwezig ben, is een e-mailtje het handigst: g.c.tenbruggencate@utwente.nl