Conferentie Twents Meesterschap 2010: Samenwerken

Studiedag Twents Meesterschap: programma en aanmelden

Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief vindt de conferentie “Twents Meesterschap” dit jaar plaats op donderdag 28 januari 2010. De conferentie zal gehouden worden in gebouw Hogekamp-de Bunker op de campus van de Universiteit Twente.

Deze dag staat geheel in het teken van “Samenwerken”.

Samenwerken tussen opleiding, onderzoek en praktijk
Samenwerking tussen docenten in het voortgezet en hoger onderwijs wordt door ELAN gestimuleerd door de zogenoemde Communities of Learners. Een nieuw en ambitieus project waarin vo docenten samen met lerarenopleiders en onderzoekers van ELAN samenwerken aan de ontwikkeling, ontwerp en het onderzoek van onderwijs. Op de studiedag wordt ruim aandacht besteed aan de projecten rondom de CoL’s.

Samenwerken tussen diverse bètavakgebieden

Omdat verschillende bètavakgebieden meer met elkaar samenwerken, ontstaan bètaclusters op scholen. Om bètadocenten te inspireren en op nieuwe ideeën te brengen, bieden we op de studiedag o.a. vakoverstijgende workshops aan. Hoe kan wiskundige kennis bijvoorbeeld ook in de natuurkunde worden gebruikt?

Daarnaast worden er ook workshops en lezingen aangeboden over tal van andere onderwerpen, zoals onderwijskunde en ICT, het Pre-University College online en lesgeven in het buitenland.

Samenwerken tussen techniek en maatschappij
Universiteit Twente. Dat is menswetenschappen en technologie. Nieuwe technologie als aanjager voor verandering, vernieuwing en vooruitgang in de samenleving. En dus ook in het onderwijs. Op de studiedag vertelt Spinozaprijswinnaar Albert van de Berg over zijn lab-on-a-chip technologie en de maatschappelijke toepassing in het onderwijs. Voor professionals in de wetenschapscommunicatie wordt een parallel programma aangeboden met workshops over collaborative learning, communities of practice en public private partnership.

Website: www.utwente.nl/elan/conferentie.