Twente Academy wint SIGMA prijs

TWENTE ACADEMY HEEFT DE SIGMA-PRIJS 2009 GEWONNEN!

Deze prijs is bedoeld voor initiatieven en samenwerkingsverbanden die, op het gebied van wiskunde, de aansluiting op het hoger onderwijs verbeteren. De uitreiking hiervoor vond plaats op 7 november op de studiedag van de Nederlandse vereniging van Wiskundeleraren.

Argumentatie van de jury

Twente Academy (Universiteit Twente)
Het betreft een bundeling van reeds bestaande initiatieven in het kader van verbetering van de slaagkansen van VWO-leerlingen,  de doorstroom naar het WO en de vergroting van de aantrekkelijkheid van de wiskunde. De aansturing door (alleen) studenten is duurzaam en overtuigend gebleken en heeft een landelijke bekendheid doen ontstaan. De mix in aanpak en de variëteit in leergebieden bevrijdt de wiskunde van haar geïsoleerde positie als knelpuntvak.

De winnaar
Mede gelet op het lichte puntenoverwicht in de tweede (sub)categorie van beoordelingscriteria en gelet op de reacties uit het publiek, is Twente Academy uitgeroepen tot winnaar. Doorslaggevend was ook het principe “voor en door studenten”, wat wijst op betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de VWO-leerling voor de eigen leerloopbaan en van de betrokkenheid van WO-studenten bij het aantrekkelijk maken van (ondermeer) een wiskundestudie.

Zie volledig Jury-rapport SIGMA-prijs 2009

prijs  Nominaties Sigma-prijs 2009 link
prijs SIGMA-prijs 2009 uitgereikt, zie presentaties en foto's

Studiedag NVvW, 7 november 2009, Nieuwegein, link