Promovendi voor de klas

Promovendi voor de klas

Het plan "bXLinX - Promovendi voor de klas" is goedgekeurd door het CvB:

Promovendi van de technische faculteiten kunnen al tijdens hun promotietraject één jaar lang onderwijstaken in het VO uitvoeren, gekoppeld aan het behalen van hun 1e graad lesbevoegdheid - met verlenging van hun aanstelling voor een periode van 6 tot 9 maanden. Het traject is ingericht voor promovendi die het interessant vinden om, na afronding van hun promotietraject, het onderwijs in te gaan en/of hun perspectief willen verbreden. Coördinatie van het project vindt plaats vanuit ELAN, informatie bij l.e.i.breymann@utwente.nl .