LinkedIn-groep ELAN

LinkedIn-groep ELAN

Op de ELAN-studiedag van maandag 26 oktober is er intensief gebrainstormd

over het thema 'Samenwerken'. Eén van de concrete initiatieven waartoe dit

geleid heeft, is de oprichting van een ELAN-groep op LinkedIn. Er blijkt veel

animo voor te zijn: drie weken na de oprichting van de groep telt het netwerk

al meer dan honderd deelnemers.

De groep is bereikbaar per http://bit.ly/instituutelan en is een open netwerk:

iedereen lid kan worden. De groep is opgericht met als doel het netwerken onderling en met het onderwijsveld te vergemakkelijken.

Dus, heb je iets waarover je van gedachten wilt wisselen, wil je een vraagstuk

voorleggen aan het onderwijsveld of heb je iets te vieren? Maak dan vooral

gebruik van het ELAN-netwerk op LinkedIn via http://bit.ly/instituutelan.

Voor meer informatie:

Nico Rutten

n.p.g.rutten@utwente.nl