Community of Learners (CoL)

Lesson Study

De Community of Learners (CoL) is een onderzoeksnetwerk met als doel docenten in het VO te professionaliseren. De CoL is dit jaar van start gegaan met vijf docenten van vijf verschillende scholen. In de CoL participeren ook vijf UT-medewerkers: vakdidactici, een TW-er, de schoolpracticumbegeleider en een AIO. In deze pilotfase ging het over het wiskundige begrip 'afgeleide'. De introductie van de afgeleide (de les) is samen voorbereid. Maar ook de observatie- en evaluatielijsten zijn vooraf samen ontwikkeld. Inmiddels is de eerste les op het Noordik gegeven. Dat betekent dat de eerste gegevens binnen zijn. Alle Collers vinden het uitermate leerzaam om samen één les gericht te observeren en achteraf samen te evalueren en bij te stellen.  De tweede les vindt plaats op vrijdag 20 november op het Erasmus, eveneens in Almelo.