Les of college geven aan buitenlanders of in het buitenland

Les of college geven aan buitenlanders of lesgeven in het buitenland

De Universiteit Twente en Saxion nemen gezamenlijk deel aan een Europees project, het zogeheten COPE project, COmpetences of Professional Educators in Europa. In dit project kunnen (student-)docenten internationale docent-competenties verwerven. Samen met de landen Denemarken, Polen, Roemenie, Spanje en Noorwegen is een inventarisatie uitgevoerd op basis waarvan deze cursus is ontwikkeld.

Cursusprogramma

Het cursusprogramma bestaat uit vier cursusmiddagen en een eigen in te vullen praktijkopdracht. Deze opdracht wordt afgesloten met een presentatie. De volgende inhoudelijke onderwerpen zullen op de 4 cursusmiddagen aan bod komen:

1.

Informatievaardigheden; Het effectief kunnen toepassen van digitale didactiek en het aanbieden van educatieve ondersteunende internationale informatiebronnen

2.

Crossculturele Pedagogiek; Doceren in internationale leeromgevingen rekening houdend met de culturele diversiteit en ontwikkelingen

3.

Ontwerpen van een internationale les; Het creatief ontwikkelen van een educatief programma afgestemd op een verscheidenheid van internationale cursisten

4.

Intercultureel Communiceren; In een internationale omgeving effectief kunnen participeren en kunnen deelnemen aan educatieve reflectieve activiteiten

Als cursist zul je in de praktijk een internationale les verzorgen over een door jezelf gekozen onderwerp. De cursus zal worden afgesloten met een presentatie van de ervaringen van deze les. Na afronding krijg je een certificaat.

Kosten en deelname

Er zijn aan deelname van deze cursus geen kosten verbonden. Voor deze eerste cursus is maximaal plaats voor 15 cursisten, in volgorde van e-mail aanmelding.

Cursusdata

Vrijdag 27 november om 12.30 uur: Saxion forum 141
Donderdag 3 december: Vrijhof vloer 4

Vrijdag 11 december: Saxion forum 141

Donderdag 17 december: SLO

Afsluitend op donderdag 28 januari 2010 op de UT Meesterschapconferentie van instituut ELAN.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie en/of wilt u zich direct opgeven dan kunt u zich wenden tot:
- Hans de Vries / e-mail : j.devries@saxion.nl (of via 0570-603635)
- Frans Carelsen / e-mail : f.j.carelsen@gw.utwente.nl (of via 053-4321999)