Voorlopig programma 2017

WORKSHOPRONDE 2

Het programma van Twents Meesterschap is met zorg samengesteld voor alle bezoekers. Hieronder staat per workshop aangegeven voor welke doelgroep deze wordt gegeven.Voor voortgezet onderwijs


Voor primair onderwijs


Primair en- voortgezet onderwijsVO

17

Quantummechanica in de praktijk

Doelgroep

Voortgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Aernout van Rossum en Henk Pol

Universiteit Twente, vakgroep ELAN


Omschrijving workshop

Met Quantummechanica (QM) komen een paar grote uitdagingen af op zowel de leerling als ook de VO-docent. Wordt het de wiskundige aanpak? Of bijvoorbeeld door (meer) op conceptuele aspecten van QM in te gaan? Ook speelt een praktische invulling van QM een rol. Conceptueel leren gaat samen met ‘hands-on’. Welke practica kunnen we bedenken als het gaat om QM?


Beschrijving werkvorm

Presentatie en discussie. Daarnaast demonstraties.
VO

Twente Academy Honourstraject 5/6 vwo

Doelgroep

Voortgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Hanadie Leusink

Universiteit Twente, Twente Academy


Omschrijving workshopHet pre-university programma van Twente Academy kent al een aantal jaren een doorlopende lijn van masterclasses voor gemotiveerde leerlingen. Die lijn begint bij de multidisciplinaire masterclasses voor 2 vwo, de profiel gerelateerde masterclasses in 3-4 vwo en inhoudelijke masterclasses 5-6 vwo die een duidelijke link hebben de bacheloropleidingen van de Universiteit Twente.


Deze lijn wordt vanaf schooljaar 2016-2017 uitgebreid met het Twente Academy Honourstraject, een pre-university programma voor gemotiveerde talenten uit klas 5 en 6 van het vwo. Dit honourstraject is een onderwijsprogramma van anderhalf jaar dat bestaat uit twee inhoudelijke masterclasses die een leerling zelf kan kiezen, gecombineerd met twee blokken algemene academische vaardigheden. Het programma sluit af met het maken van het profielwerkstuk. Een prachtige verbreding in kennis en kunde voor de getalenteerde vwo-leerling!

In deze workshop wordt uitleg gegeven over het nieuwe honourstraject en worden deelnemers gevraagd mee te denken over de organisatorische en praktische invulling. Tevens kunnen deelnemers zelf op interactieve wijze kennis maken met de module academische vorming, die essentieel onderdeel is van het honourstraject. Doe, denk en praat dus met ons mee!


Beschrijving werkvorm

Presentatie met interactief deel


VO

Informatica vernieuwd

Doelgroep

Voortgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Nico van Diepen, Wilco Bonestroo

Universiteit Twente, vakgroep ELAN


Omschrijving workshopWat betekent (het advies over) het vernieuwde examenprogramma informatica voor lespraktijk en didactiek en hoe kunnen we nieuwe onderwerpen vormgeven?

We gaan dit onderzoeken door eerst het nieuwe programma te bekijken en daarna gezamenlijk één nieuw onderwerp te kiezen waarvoor we een lesontwerp gaan maken. Afsluitend inventariseren we wensen en ideeën voor nascholing rondom de vernieuwingen.


Beschrijving werkvorm

Na een presentatie over te belangrijkste veranderingen met aansluitende discussie wordt één nieuw onderwerp voor verdieping gekozen. In meerdere overlegrondes in 2tallen en kleine gespreksgroepjes maken we een lesontwerp waarbij we relevante contexten, mogelijke opdrachten, werkvormen en toetsing meenemen.
VO

20

Een goed begin: begeleiding starters in het VO

Doelgroep

Voorgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Kim Evers, Arend Jan Zwarteveen

Universiteit Twente, vakgroep ELAN

Hogeschool WindesheimOmschrijving workshop


De eerste jaren zijn voor startende docenten zwaar. Veel docenten stoppen in hun eerste 3 jaar of groeien niet optimaal. Goede begeleiding is daarom noodzakelijk.
Sinds 3 jaar werkt ELAN/Hogeschool Windesheim samen met scholen aan de ontwikkeling en uitvoering van goede begeleidingsprogramma’s (inductiearrangementen). Vanuit onze ervaring gaan we samen nadenken over (nog) betere ondersteuning van uw docenten, rekening houdend met de perspectieven van alle betrokkenen (startende docent, begeleiders, schoolleiders).Wij presenteren onze ervaringen met ontwikkelen en uitvoeren van inductiearrangementen als opstap naar een discussie over goede vormen van begeleiding. Daarna gaan we in meerdere rondes met telkens wisselende groepjes nadenken over de huidige begeleiding, ervaren knelpunten en mogelijke oplossingen.VO

21

Canon van Techniek in Twente

Doelgroep

Voortgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Siebe Rossel

Bureau Siebe Rossel

TechYourFuture


Omschrijving workshopVan de prehistorie tot heden is techniek onmisbaar in ons dagelijks leven. De Canon van Techniek toont hoe techniek Twente heeft gemaakt tot wat het nu is. Ook biedt de Canon een kijkje achter de schermen van vele technische bedrijven die hier nu actief zijn. De Canon behandelt de technieken die worden gebruikt en hun betekenis voor de maatschappij. Ook wordt vermeld welke bedrijven bezocht kunnen worden.


Beschrijving werkvorm

De Canon wordt gepresenteerd aan de hand van een powerpoint presentatie met uitleg over inhoud en gebruiksmogelijkheden.


VO

22

Voorkennis activeren met apps, hoe doe je dat?

Doelgroep

Voorgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Francine Behnen

Universiteit Twente, vakgroep ELAN


Omschrijving workshopLaptops, tablets en mobieltjes. De ene docent omarmt de mogelijkheden van deze technologie om het leren van leerlingen te ondersteunen, de andere docent verbiedt om dezelfde reden het gebruik van deze apparaten.

Kennis van de mogelijkheden van technologie is tegenwoordig even noodzakelijk als kennis van leerstof en didactiek om goede lessen voor te bereiden en uit te voeren. Met technologie kunnen docenten hun repertoire aan werkvormen enorm uitbreiden. Leerlingen waarderen de afwisseling aan activiteiten. Mits goed ingezet kán de technologie daarnaast ook bijdragen aan een verdieping van het leerproces. Maar wanneer wordt de technologie ‘goed’ ingezet?

Beschrijving werkvorm

Na een korte plenaire toelichting maakt u in een groep van drie tot vier personen een lesopzet voor de start van een les waarbij u een app gaat inzetten (te kiezen tijdens de workshop). Het betreft een les die u zelf een week of twee later daadwerkelijk zult geven. Docenten met ruime ‘app’ ervaring zijn bij deze workshop aanwezig. Zij kunnen u laten zien hoe zij apps in hun lessen inzetten om de voorkennis bij leerlingen te activeren en hoe andere apps behulpzaam kunnen zijn bij het aanbrengen van nieuwe leerstof. Vanuit deze praktijkervaring helpen de docenten u met uw lesopzet. In de groep bespreekt u wat u verder nog nodig heeft en van wie voordat deze les werkelijkheid kan worden. Na deze workshop blijft er nog één stap over: de door u opgezette les daadwerkelijk uitvoeren!


Graag meenemen naar deze workshop: een laptop of tablet en een actuele studiewijzer of lesplanner.

VO

23

Chemie van ijzerverbindingen

Doelgroep

Voorgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Henriette Bluemink, Ans Assink

Universiteit Twente, vakgroep ELAN


Omschrijving workshopDit is een redox practicum op druppelformaat, waarbij verschillende vormen van het element ijzer aan bod komen.

Het practicum is geschikt voor leerlingen van H5 en V5, docenten en Toa's worden uitgenodigd om zelf te ervaren hoe de praktijk de theorie kan versterken. Het is de bedoeling dat docenten en Toa's zelf aan het werk gaan met dit practicum.


Beschrijving werkvorm

Practicum


VO

24

Hoe voorkom je fouten bij het rekenen met logaritmen?

Doelgroep

Voorgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Mark Timmer, Tom Coenen, Gerard Jeurnink, Nellie Verhoef

Universiteit Twente, vakgroep ELAN


Omschrijving workshopEr worden heel wat fouten gemaakt bij het rekenen met logaritmen. Waarom is log(a+b) niet gewoon gelijk aan log(a) + log(b)? Hoe leg je uit wat een logaritme is zonder gewoon te zeggen: “De logaritme voor het grondtal a van een getal b is de macht waartoe men het grondtal moet verheffen om b als uitkomst te krijgen”. Of door het gewoon voor te doen: “De vergelijking 2x = 8 heeft als oplossing x = 3. We noemen 3 dan de logaritme van 8 bij het grondtal 2”. Is er misschien een andere aanpak, uitgaande van de intuïtie, de verbeelding of voortbouwend op de geschiedenis? In de workshop leggen we een aantal opties voor om samen te wikken en te wegen. Wat is de beste route? Hoe kunnen we proberen te voorkomen dat leerlingen op het examen weer gaan twijfelen tussen de regels voor machten en die voor logaritmen?


Beschrijving werkvorm

Na een korte introductie over wetenschappelijke vakdidactische inzichten gaan we samen aan de slag om te zoeken naar de veronderstelde meest effectieve aanpak. De deelnemers kunnen het reeds ontwikkelde voorbeeldmateriaal alsmede de vakdidactische achtergronden meenemen.PO/

VO

25

Hoe krijg ik mijn collega’s mee in onderwijsvernieuwingen?

Doelgroep

Primair en Voorgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Mireille Hubers

Universiteit Twente, vakgroep ELAN


Omschrijving workshop


Docenten en schoolleiders moeten zich voortdurend professionaliseren en onderwijsvernieuwingen, zoals ICT gebruik, differentiatie, 21ste century skills en opbrengstgericht werken, volgen elkaar in hoog tempo op. In deze vernieuwingen wordt veel tijd, geld en energie gestoken, maar het lukt lang niet altijd om deze vernieuwingen structureel vorm te geven binnen de school. Herken je dit? Mogelijk komt dit doordat je nog niet (voldoende) weet hoe je je collega’s kunt meekrijgen in de vernieuwing. Dit is namelijk moeilijker dan het op het eerste gezicht lijkt. Hoe je dit kunt doen? In deze workshop kom je erachter en pas je dit toe op ‘jouw’ onderwijsvernieuwing.


Beschrijving werkvorm

Eerst worden de meest recente wetenschappelijke inzichten besproken: wat is kennisdeling eigenlijk? En waar moet het aan voldoen? Vervolgens oefenen we met behulp van casussen en praktijkopdrachten de do’s en don’ts van kennisdeling. We gaan bijvoorbeeld aan de slag met elevator pitches waarin je in 1 minuut uitlegt waarom collega’s mee moeten gaan met ‘jouw’ onderwijsvernieuwing.

PO/

VO

26

Feedback (op) leren richten

Doelgroep

Primair en Voorgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Dr. Jan Jaap Wietsma

Greijdanus College Zwolle

Universiteit Twente


Omschrijving workshop


Docenten én goede feedback zijn zeer effectieve factoren voor het leerproces van leerlingen. We weten steeds meer over de hersenen en leerprocessen. Voor docenten is de uitdaging om hun interactie met leerlingen goed af te stemmen op dat leerproces. Hoe verloopt dat en welke feedback geef je dan? Deze workshop vormt een praktische introductie, om de regulatieprocessen die betrokken zijn bij leren te verbinden aan de praktijk in de klas. De FeedbackSpiegel is een hulpmiddel om de kennis van dat regulatieproces te gebruiken om goede, op leren gerichte, feedback te leren geven. De workshop introduceert het onderwerp en laat de deelnemers kennismaken met interacties en informatieoverdracht, waaronder feedback, in de klas en de manier waarop dit verbonden is aan leerprocessen. Deze werkwijze wordt in het kader van PostdocVO aan Greijdanus, ondersteund door Universiteit Twente, ontwikkeld om docenten te helpen kijken naar hun eigen feedback en deze meer te richten op het leerproces, in de context van scrum.


Beschrijving werkvorm

Korte introductie, kennismaken met een paar werkvormen die inzicht geven in interactie en feedback, en de manier waarop je daar als docent zelf naar kunt kijken.

PO

27

Innovatieve en nieuwsgierige leerlingen van morgen

Doelgroep

Primair Onderwijs


Naam workshopleider

Tim Post

Universiteit Twente, vakgroep ELAN

TechYourFuture


Omschrijving workshopWat kunnen leerkrachten doen om het beste uit hun leerlingen te halen? Herkennen zij de talenten van leerlingen en weten zij welke factoren hierin positief te beïnvloeden zijn? Als leerkracht heb je in ieder geval geen ingewikkelde bètakennis nodig om leerlingen inspiratie en uitdaging te bieden. De kunst is om leerlingen op een coachende manier aan te zetten tot het stellen van nieuwsgierige vragen, hen te laten verwonderen over de wereld om hen heen en hen zelf op onderzoek uit te laten gaan om creatieve oplossingen te bedenken. Aan de hand van onder meer een conceptueel raamwerk van 21ste eeuw vaardigheden, ondersteunende videofragmenten en activerende oefeningen, zal theorie worden gekoppeld aan de onderwijspraktijk.


Beschrijving werkvorm

De workshop start in een hoorcollege vorm waarin eerst een sociaalwetenschappelijke uitleg wordt gegeven over het onderwerp van talentontwikkeling. Vervolgens wordt in groepen gewerkt aan een ontwerpopdracht met Lego. Dan volgt er weer wat theorie en vervolgens wordt afgesloten met een laatste groepsopdracht en ruimte voor vragen.PO

28

Denken, praten, drijven, zinken: taalgericht W&T onderwijzen

Doelgroep

Primair Onderwijs


Naam workshopleider

Martine Gijsel

Saxion

TechYourFuture


Omschrijving workshop


In deze workshop staat een taalgerichte lessenserie voor groep 7 over drijven en zinken centraal. We kijken samen met u op welke manieren de leerkracht tijdens W&T-lessen de denk- en taalvaardigheid van leerlingen kan stimuleren. Na afloop bent u in staat om zelf een taalgerichte W&T les voor te bereiden en uit te voeren.Beschrijving werkvorm

In de workshop worden theorie en hands-on activiteiten afgewisseld. Na een inhoudelijke toelichting op het ontwerpen van W&T-lessen, gaan deelnemers praktisch aan de slag met de opgedane inzichten en ontwerpen ze een lesactiviteit. Vervolgens wordt informatie gegeven over taalstimulering, waarna de deelnemers deze kennis integreren in hun lesontwerp.
PO

29

Onderzoekend en ontwerpend leren op de basisschool: het thema centraal

Doelgroep

Primair Onderwijs

Naam workshopleider

Anne van de Bos

Universiteit Twente, Twente Academy Young


Omschrijving workshop


Deelnemers krijgen tijdens de workshop concrete handvatten aangeboden om wetenschap en technologie op een thematische en vakoverstijgende wijze aan te bieden. U ervaart de voordelen van het op een thematische wijze integreren van W&T in de les. Op die manier kan verbinding worden gezocht met andere schoolvakken zoals taal, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis. Door sterk in te zetten op onderzoekend en ontwerpend leren hoeft W&T geen extra werklast op te leveren, maar versterkt het de lesstof voor de andere vakken juist.


Beschrijving werkvorm

Achtergrondinformatie, experimenten, praktisch aan de slag.


PO

30

Ontdek het Zelf: aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren

Doelgroep

Primair Onderwijs


Naam Workshopleider

TechYourFuture

Omschrijving workshop


In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met een uitdaging uit het lesproject Ontdek het Zelf. Ontdek het Zelf is een lesproject voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leerkrachten met leerlingen aan de slag gaan met echte wetenschap- en techniek uitdagingen. Deelnemers ontdekken in de workshop op welke manier je prikkelende, coachende vragen  stelt.

De leerdoelen van Ontdek het Zelf sluiten aan bij het SLO leerplankader Wetenschap & Technologie. Hierbij gaat het onder meer om het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardigheden en denkwijzen door te onderzoeken en ontwerpen, maar ook om het stimuleren van verwondering en nieuwsgierigheid. Dit jaar heeft het lesproject een aantal uitdagingen ontwikkeld voor het lespakket van de Kinderboekenweek.


Beschrijving werkvorm

Interactief, hands-onPO

Wetenschap & Techniek in de actualiteit

Doelgroep

Primair Onderwijs


Naam workshopleider

Michelle Knijff

Nieuws in de Klas


Omschrijving workshop


Door actualiteit in het onderwijs te integreren, werken leerkrachten met hun leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap. Nieuwsmedia vormen een prachtige actuele bron om Wetenschap & Techniek in de klas onder de aandacht te brengen. Hoe kun je daarvoor deze media het beste tijdens de les inzetten? In deze workshop maakt u kennis met de doelstellingen van 'Nieuws in de klas' en werken we met Wetenschap & Techniek in het nieuws. U maakt ook kennis met het lesmateriaal ‘Technonieuws in de klas’. Dit lespakket is ontwikkeld door TechYourFuture, Codename Future en Nieuws in de klas.

Beschrijving werkvorm

Na een inleiding met ruimte voor eigen inbreng en discussie gaan docenten zelf aan de slag met nieuwsmedia (online, in beeld, in geluid en op papier)
PO

32

Recept voor Talentonwikkeling met W&T onderwijs

Doelgroep

Primair Onderwijs


Naam workshopleider

Willy Marks

TechniekTalent.nu


Omschrijving workshop


In deze workshop krijgen deelnemers handvatten aangereikt voor het vinden van ondersteuning en inspiratie voor het structureel aanbieden van techniekonderwijs. Want, wat is er nodig om W&T in het curriculum op te nemen? Wie kun je erbij betrekken en hoe enthousiasmeer je je collega leerkrachten?


Beschrijving werkvorm

In deze workshop krijgen deelnemers handvatten aangereikt voor het vinden van ondersteuning en inspiratie voor het structureel aanbieden van techniekonderwijs. Want, wat is er nodig om W&T in het curriculum op te nemen? Wie kun je erbij betrekken en hoe enthousiasmeer je je collega leerkrachten?